INTRASTAT: Pilot istraživanje


 

Europska zakonska osnova


Nacionalna zakonska osnova


Metodološki materijali EU 


Metodološki priručnik za Intrastat sustav


Upute za izvještajne jedinice


Tehničke upute

Prilikom ispunjavanja Obrasca za prijavu u Intrastat izvještajna jedinica odabire način izvještavanja. Intrastat podaci se mogu dostavljati kao elektronske poruke koje se putem G2B servisa (EDI veza) dostavljaju u Intrastat sustav ili preko web aplikacije. U pilot istraživanju bit će omogućeno samo izvještavanje razmjenom elektronskih poruka. Intrastat obrasci koji se dostavljaju putem G2B servisa mogu se izraditi na dva načina:

  1. Posebnom korisničkom aplikacijom
    Izvještajna jedinica u svom informatičkom sustavu treba ugraditi programsku aplikaciju koja će iz njezinih računovodstvenih zapisa prema definiranoj metodologiji izdvojiti podatke potrebne za Intrastat izvještavanje, te ih putem G2B servisa dostavljati u Intrastat sustav Carinske uprave. Generirani Intrastat obrazac je XML dokument te za prijenos G2B servisom i uspješno zaprimanje u Intrastat aplikaciju mora imati definiranu strukturu.
  2.  
  3. Ispunjavanjem Intrastat obrasca u excel obliku
    Izvještajna jedinica popunjava excel obrazac podacima o primicima i/ili otpremama, te putem G2B servisa dostavlja obrazac u Intrastat sustav Carinske uprave.
  4.  
    • Excel obrazac

Upute za prijavu, testiranje i upotrebu G2B servisa: http://www.carina.hr/e_carina/tehnickeupute.aspx
 

Intrastat obrazac


Šifrarnici

 

DZS.hr http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm

Stvoreno: 27.06.2011 u 13:07:01