Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Porezi, prirezi, naknade > Doprinosi > Doprinosi za obvezna osiguranja >> Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2005. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2005. godinu

Narodne novine br.: 167/2004

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o doprinosima za ob­vezna osiguranja (»Narodne novine«, broj 147/2002. i 175/2003.) ministar financija donosi

NAREDBU

o iznosima osnovica za obraČun doprinosa za obvezna osiguranja za
2005. godinu

Članak 1.

Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2005. godinu, a koje su, prema Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja (u nastavku teksta Zakon), propisane kao:

1. mjesečna osnovica,

2. najniža mjesečna osnovica,

3. najviša mjesečna osnovica,

4. godišnja osnovica i

5. najviša godišnja osnovica.

Članak 2.

Iznosi osnovica iz članka 1. ove Naredbe umnožak su iznosa prosječne plaće i koeficijenata propisanih Zakonom.

Članak 3.

Prosječna plaća, prema članku 3. točka 27. Zakona određuje se u iznosu 5.945,00 kuna a temelji se na objavi Državnog zavoda za statistiku, (»Narodne novine«, broj 153/04), o iznosu prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2004.

Članak 4.

Mjesečna osnovica, prema članku 6. Zakona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi produženo mirovinsko osiguranje stalnog sezonskog radnika, najniža je mjesečna osnovica odnosno umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,35 te iznosi 2.080,75 kuna.

 Članak 5.

Mjesečna osnovica, prema članku 7. Zakona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi osiguranja volonter, najniža je mjesečna osnovica odnosno umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,35 te iznosi 2.080,75 kuna.

Članak 6.

Mjesečna osnovica, prema članku 11. Zakona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi samostalna djelatnost obrta a dohodak od te djelatnosti utvrđuje se prema poslovnim knjigama, umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 0,65 te iznosi 3.864,25 kuna.

Članak 7.

Mjesečna osnovica, prema članku 12. Zakona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi samostalna djelatnost slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti) a dohodak od te djelatnosti utvrđuje se prema poslovnim knjigama, umnožak je prosječ­ne plaće i koeficijenta 1,1 te iznosi 6.539,50 kuna.

Članak 8.

Mjesečna osnovica, prema članku 13. Zakona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi samostalna djelatnost obrta i slobodnog zanimanja a dohodak od te djelatnosti utvrđuje se u paušalnom iznosu, umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 0,55 te iznosi 3.269,75 kuna.

Članak 9.

(1) Mjesečna osnovica, prema članku 15. točki 1. Zakona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi poljoprivreda kao jedino ili glavno zanimanje, a od te djelatnosti ne plaća porez na dohodak, umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 0,4 te iznosi 2.378,00 kuna.

(2) Mjesečna osnovica, prema članku 15. točki 2. Zakona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi samostalna djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a dohodak od te djelatnosti utvrđuje se u paušalnom iznosu, umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 0,4 te iznosi 2.378,00 kuna.

(3) Mjesečna osnovica, prema članku 15. točki 3. Zakona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi samostalna djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a od te djelatnosti dohodak se utvrđuje prema poslovnim knjigama, umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 0,5 te iznosi 2.972,50 kuna.

Članak 10.

Mjesečna osnovica, prema članku 16. Zakona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi samostalna djelatnost novinara, sportaša te samostalni umjetnik iz članka 10. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, a od te djelatnosti porez na dohodak se utvrđuje po odbitku, umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 1,0 te iznosi 5.945,00 kuna.

Članak 11.

Mjesečne osnovice, prema članku 17. Zakona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi pomorac iznose:

1. za osiguranika bez stručne spreme i NKV (članak 17. točka 1. Zakona) – umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 0,5 te iznosi 2.972,50 kuna;

2. za osiguranika s nižom stručnom spremom i PKV (članak 17. točka 2. Zakona) – umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 0,7 te iznosi 4.161,50 kuna;

3. za osiguranika sa srednjom stručnom spremom i KV (članak 17. točka 3. Zakona) – umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 1,0 te iznosi 5.945,00 kuna;

4. za osiguranika s višom stručnom spremom i VKV (članak 17. točka 4. Zakona) – umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 1,4 te iznosi 8.323,00 kuna;

5. za osiguranika s visokom stručnom spremom (članak 17. točka 5. Zakona) – umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 1,6 te iznosi 9.512,00 kuna.

Članak 12.

Mjesečna osnovica, prema članku 18. Zakona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi vjerski službenik, umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 0,4 te iznosi 2.378,00 kuna.

Članak 13.

Mjesečna osnovica, prema članku 20. Zakona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovama: rad u inozemstvu kod stranog poslodavca, rad u međunarodnoj organizaciji, rad u tuzemstvu za poslodavca sa sjedištem u inozemstvu i član uprave trgovačkog društva, umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 1,0 te iznosi 5.945,00 kuna.

Članak 14.

Mjesečna osnovica, prema članku 21. Zakona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, prosječna je plaća te iznosi 5.945,00 kuna – razmjerno stažu ostvarenom prema članku 25. stavak 6. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Članak 15.

Mjesečna osnovica, prema članku 22. Zakona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi invalidna osoba iz članka 7. Zakona o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem, prosječna je plaća te iznosi 5.945,00 kuna.

Članak 16.

(1) Mjesečna osnovica – poduzetnička plaća, prema članku 14. stavku 1. Zakona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrt, slobodno zanimanje te djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a od tih djelatnosti plaća porez na dobit, ne može biti niža od umnoška prosječne plaće i koeficijenta 1,1 odnosno niža od 6.539,50 kuna.

 (2) Mjesečna osnovica, prema članku 14. stavku 2. Zakona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrt, slobodno zanimanje te djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a od tih djelatnosti plaća porez na dobit ako si osiguranik ne isplaćuje poduzetničku plaću, umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 1,1 te iznosi 6.539,50 kuna.

Članak 17.

Najviša mjesečna osnovica, prema članku 19. stavak 2. Zakona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi korisnik inozemne mirovine, umnožak je najniže mjesečne osnovice i koeficijenta 2,0 te iznosi najviše 4.161,50 kuna.

Članak 18.

Godišnja osnovica za obračun doprinosa, prema članku 9.a Zakona, za obveznika doprinosa po osnovi obavljanja druge samostalne djelatnosti iz članka 3. točka 5. Zakona koju obavlja uz neku osnovnu djelatnost ili uz radni odnos ili uz korištenje prava na mirovinu i po tim je osnovama obvezno osiguran, je dohodak od te djelatnosti iskazan u godišnjoj prijavi poreza na dohodak odnosno dohodak utvrđen u postupku utvrđivanja osnovice poreza na dohodak, prema propisima o porezu na dohodak, ali ne može iznositi više od umnoška prosječne plaće i koeficijenta 0,65 te brojke, odnosno najviše 46.371,00 kuna, razmjerno vremenu za koje se osnovica utvrđuje.

Članak 19.

(1) Najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa, prema članku 25. stavku 1. Zakona, umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 0,35 te iznosi 2.080,75 kuna.

(2) Najniža mjesečna osnovica iz stavka 1. ovoga članka je, prema članku 24. stavku 1. Zakona, i mjesečna osnovica za obračun doprinosa svakom osiguraniku po bilo kojoj osnovi ako mu osnovica nije propisana člancima 5. do 23. Zakona.

Članak 20.

Najniža mjesečna osnovica, prema članku 25. stavku 2. Za­kona, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi samostalni umjetnik kojemu se sredstva za plaćanje doprinosa osiguravaju u državnom proračunu, umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 1,2 te iznosi 7.134,00 kuna.

Članak 21.

Najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa, prema članku 28. stavku 1. Zakona, umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 6,0 te iznosi 35.670,00 kuna.

Članak 22.

Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa, prema članku 28. stavku 2. Zakona, umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 6,0 te brojke 12 i iznosi 428.040,00 kuna.

Članak 23.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama« a primjenjuje se od 1. siječnja 2005.

Klasa: 411-01/04-01/94
Urbroj: 513-07-21-01/04-1
Zagreb, 8. studenoga 2004.

Ministar financija
Ivan Šuker, dipl. ecc., v. r.Natisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
knjiga popisa robe naknada putni troškovi amortizacija amortizacijske stope id i idd id 1 sudski registar poslovnih subjekata Sudski registar trgovačkih društava PDV Registar poslovnih subjekata Obrazac ID obrazac id1 devizno poslovanje stope amortizacije Sudski registar RH službeni put naknade Obrasci R-Sm