Obnova zahtjeva za doplatak za djecu


Ako ste u 2010. primali doplatak za djecu, obnovite zahtjev do 28. veljače kako biste doplatak bez prekida u isplati koristili i u ovoj godini.

 

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev, podnosite područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), a možete ga poslati i poštom. Obrazac zahtjeva, popis potrebnih dokumenata kao i adresar područnih službi pronaći ćete na stranicama Zavoda

Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu (pdf, otvara novi prozor)

Popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev (otvara novi prozor)

Područne službe HZMO-a (otvara novi prozor).

 

opširnije

Stvoreno: 16.01.2011 u 15:06:31