Obrazac ID (2011)


Obrazac ID - Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu - primjenjuje se od 1. siječnja 2011.

 

 

Stvoreno: 14.01.2011 u 12:39:33