Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Porezi, prirezi, naknade > Doprinosi >> Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2012. godini

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2012. godini

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

2875

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91 i 73/91) i članka 76. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 11/94. – pročišćeni tekst 108/95, 19/96 i 64/01) Skupština Hrvatske gospodarske komore na 10. sjednici 30. studenoga 2011. godine donosi

ODLUKU

O FINANCIRANJU HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE U 2012. GODINI

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu Komora) u 2012. godini, izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore, te tijelo ovlašteno za nadzor nad obračunom i naplatom obveza utvrđenih Odlukom.

Članak 2.

Sredstva za rad Komore u 2012. godini osiguravat će se iz sljedećih izvora:

– članarine,

– doprinosa,

– prihoda od obavljanja javnih ovlasti,

– prihoda od vlastite djelatnosti,

– drugih izvora.

Članarinu i doprinos iz stavka 1. podstavak 1. i podstavak 2. ovog članaka, članice Komore dužne su plaćati na način i u visini utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 3.

Članice Komore plaćaju članarinu iz članka 2. stavak 1. podstavak 1. ove Odluke, ovisno o grupi u koju se razvrstavaju prema sljedećim kriterijima:

Prvu grupu čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

– ukupna aktiva 7.500.000,00 kn

– ukupni prihodi 15.000.000,00 kn

– broj zaposlenih 50.

Drugu grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu grupu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

– ukupna aktiva 30.000.000,00 kn

– ukupni prihodi 59.000.000,00 kn

– broj zaposlenih 250.

Treću grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu.

Članak 4.

Visina mjesečne članarine iznosi za:

– Prvu grupu članica 55,00 kn,

– Drugu grupu članica 1.500,00 kn,

– Treću grupu članica 5.500,00 kn

Članak 5.

Visinu obveze članice Komore po osnovi članarine iz članka 2. stavak 1. podstavak 1., određuje grupa članice izračunata na osnovi podataka iz Godišnjeg financijskog izvještaja za 2010. godinu.

Visina godišnje obveze članice Komore po osnovi doprinosa iz članka 2, stavak 1., podstavak 2., iznosi 0,0056% od ostvarenih ukupnih prihoda prema Godišnjem financijskom izvještaju za 2010. godinu.

Članak 6.

Članarinu i 1/12 godišnje obveze doprinosa utvrđenih ovom Odlukom, članice Komore dužne su uplaćivati mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec i to na račune:

– 1001005-1700052620 za članarinu

– 1001005-1700052783 za doprinos

a sukladno važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Članak 7.

Članice Komore osnovane i upisane u sudski registar u 2011. godini i 2012. godini, dužne su plaćati članarinu sukladno članku 4. stavak 1. podstavak 1. ove Odluke.

Članak 8.

Članice Komore iz članka 2. stavka 3. i 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91 i 73/91) dužne su plaćati članarinu na način utvrđen člankom 4. stavak 1. podstavak 1. ove Odluke.

Članak 9.

Članice Komore za koje je pokrenut likvidacijski stečajni postupak, likvidacija, koje su u mirovanju ili koje su pripojene drugom pravnom subjektu dužne su platiti sva svoja dospjela dugovanja za financiranje Hrvatske gospodarske komore nastala do trenutka otvaranja navedenog stečajnog postupka, odnosno pokretanja postupka likvidacije, donošenja rješenja o pripajanju društva ili odluke o mirovanju.

Članak 10.

Nadzor obračuna i naplate članarine i doprinosa utvrđenih ovom Odlukom provodi Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava.

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012.

Klasa: 023-02/11-02/26

Urbroj: 311-01/01-11-02

Zagreb, 30. studenoga 2011.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.Natisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
službeni put Sudski registar RH stope amortizacije devizno poslovanje knjiga popisa robe id i idd Obrazac ID Registar poslovnih subjekata obrazac id1 PDV Sudski registar trgovačkih društava sudski registar poslovnih subjekata id 1 naknade Obrasci R-Sm amortizacijske stope amortizacija putni troškovi naknada