Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Zakonodaja > Ovrha >> Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, Narodne novine broj: 99/2011, 31.08.2011.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, Narodne novine broj: 99/2011, 31.08.2011.

MINISTARSTVO FINANCIJA

2041

Na temelju članka 26. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, broj 91/10), ministrica financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, broj 96/10), u članku 4. stavku 1. iza riječi: »navedeni u osnovi za plaćanje« dodaju se riječi: »koja se prva izvršava«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točki 2. iza riječi: »zabranu« dodaju se riječi: »ili uskratu«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako banka iz stavka 2. ovoga članka, prije primitka poruke A13 ili poruke A41, od Agencije zaprimi na račun ovršenika novčana sredstva jednaka ili veća od iznosa novčanih sredstava kojima je zabranila raspolaganje, o tome porukom B15 obavještava Agenciju. Na osnovi obavijesti iz poruke B15 Agencija dostavlja banci poruku A31 koja zbog provođenja naloga Agencije u sebi sadrži i identifikator (ID) prethodne poruke A31 za koju se ukida zabrana raspolaganja novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz prethodne poruke A31 i iznosa sredstava koji je Agencija bila naložila u toj poruci A31. Banka porukom B32 obavještava Agenciju da je postupila po nalogu iz poruke A31. Agencija banci iz stavka 3. ovoga članka dostavlja poruku A13 kojom obavještava banku o prestanku zabrane raspolaganja novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A31 i iznosa sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A31.«

Članak 4.

U članku 7. stavku 2. zadnja rečenica mijenja se i glasi:

»Agencija nalaže banci porukom A31 prijenos novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja ili zapljenu sredstava.«.

Članak 5.

Naziv glave V. mijenja se i glasi: »IZVRŠENJE OSNOVE ZA PLAĆANJE NA NOVČANIM SREDSTVIMA U STRANOJ VALUTI I POSEBNA IZVRŠENJA U KUNAMA«.

U članku 8. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »račun ovrhovoditelja u inozemnoj ili domaćoj banci,« dodaje se tekst koji glasi: »odnosno ako je u osnovi za plaćanje određena ovrha na novčanim sredstvima u kunama i doznaka tih sredstava na račun ovrhovoditelja u inozemnoj banci,«.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ako je u osnovi za plaćanje određena banka koja treba izvršiti prijenos novčanih sredstava u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja ili drugi račun u inozemnoj ili domaćoj banci, odnosno prijenos novčanih sredstava ovršenika u kunama na račun ovrhovoditelja u inozemnoj banci, Agencija porukom A71 nalaže toj banci da izvrši prijenos novčanih sredstava ovršenika u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja ili drugi račun u inozemnoj ili domaćoj banci, odnosno prijenos novčanih sredstava ovršenika u kunama na račun ovrhovoditelja u inozemnoj banci. Banka obavještava Agenciju porukom B72 o iznosu novčanih sredstava s kojima je postupila po nalogu iz poruke A71 i u poruci navodi prodajni tečaj banke za valutu naloženu u poruci A71, važeći na dan izvršenja naloga.

(3) Ako ovršenik nema novčanih sredstava u iznosu iz poruke A71 u banci koja treba izvršiti prijenos novčanih sredstava u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja ili drugi račun u inozemnoj ili domaćoj banci, odnosno prijenos novčanih sredstava ovršenika u kunama na račun ovrhovoditelja u inozemnoj banci, banka postupa po nalogu Agencije u visini raspoloživih novčanih sredstava i porukom B72 obavještava Agenciju o iznosu novčanih sredstava s kojima je postupila po nalogu iz poruke A71 te zabranjuje raspolaganje novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava s kojima je postupila prema nalogu iz poruke A71 i iznosa novčanih sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A71, sve do primitka poruke A13 ili poruke A41. Ako ovršenik u banci nema novčanih sredstava, banka u poruci B72 navodi 0,00 i prodajni tečaj banke za valutu naloženu u poruci A71. Agencija po postupku iz članaka 4. – 7. ovoga Pravilnika, porukom A31 nalaže drugim bankama u kojima ovršenik ima račune i oročena novčana sredstva da izvrše prijenos novčanih sredstava na račun ovršenika u banku koja je u osnovi za plaćanje određena da izvrši prijenos novčanih sredstava u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja ili drugi račun u inozemnoj ili domaćoj banci, odnosno prijenos novčanih sredstava ovršenika u kunama na račun ovrhovoditelja u inozemnoj banci. Banka obavještava Agenciju porukom B32 da je postupila po nalogu iz poruke A31. Po primitku poruke B32, Agencija porukom A71 daje nalog banci, koja je u osnovi za plaćanje određena da izvrši prijenos novčanih sredstava u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja ili drugi račun u inozemnoj ili domaćoj banci, odnosno prijenos novčanih sredstava ovršenika u kunama na račun ovrhovoditelja u inozemnoj banci da prenese novčana sredstva u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja ili drugi račun u inozemnoj ili domaćoj banci, odnosno da prenese novčana sredstva ovršenika u kunama na račun ovrhovoditelja u inozemnoj banci.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako banka iz stavka 1. i 2. ovoga članka, prije primitka poruke A13 ili poruke A41 od Agencije, zaprimi na račun ovršenika novčana sredstva jednaka ili veća od iznosa novčanih sredstava kojima je zabranila raspolaganje, o tome porukom B15 obavještava Agenciju. Na osnovi obavijesti iz poruke B15 Agencija dostavlja banci poruku A71 koja zbog provođenja naloga Agencije u sebi sadrži i identifikator (ID) prethodne poruke A71 za koju se ukida zabrana raspolaganja novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz prethodne poruke A71 i iznosa sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A71. Banka porukom B72 obavještava Agenciju da je postupila po nalogu iz poruke A71. Agencija banci iz stavka 3. ovoga članka dostavlja poruku A13 kojom obavještava banku o prestanku zabrane raspolaganja novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A71 i iznosa sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A71.«

Članak 6.

U članku 14. stavku 1. točki 1. podtočki b) iza riječi: »Očevidniku« dodaje se tekst koji glasi: »i iznosu nepodmirenih obveza evidentiranih prije te osnove za plaćanje«.

Članak 7.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako Agencija zaprimi osnovu za plaćanje donesenu u postupku pokrenutom nakon 1. siječnja 2011. nakon što je porukom A41 naložila banci blokadu računa ovršenika na razini MB, Agencija banci dostavlja poruku A41 kojom joj nalaže blokadu računa i zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima na razini OIB-a. Kako su računi ovršenika i oročena novčana sredstva koji imaju određeni MB već blokirani na razini MB, banka će blokirati preostale račune i preostala oročena novčana sredstva ovršenika. Agencija ne dostavlja banci poruku o deblokadi računa na razini MB jer ti računi ostaju blokirani zbog izvršenja osnove na razini OIB-a.«

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Ako Agencija zaprimi osnovu za plaćanje kojom je naložena ovrha na novčanim sredstvima na računu s oznakom specifične namjene, Agencija će banci dostaviti poruku za izvršenje osnove za plaćanje (poruka A31 odnosno A71), kao i poruku za blokadu odnosno deblokadu (poruka A41 odnosno A43) na razini računa.

(7) Iznimno, Agencija može u slučaju provedbe osnove za plaćanje na teret novčanih sredstava poslovnog subjekta dostaviti banci poruku za izvršenje osnove za plaćanje (poruka A31 odnosno A71) te poruku za blokadu odnosno deblokadu (poruka A41 odnosno A43) na razini računa, ako postoji račun poslovnog subjekta bez jedinstvenog identifikatora tog poslovnog subjekta (OIB ili MB), a u osnovi za plaćanje je naloženo izvršenje osnove za plaćanje iz svih novčanih sredstava ovršenika.«

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/88
Urbroj: 513-11/11-1
Zagreb, 25. kolovoza 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.Natisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
knjiga popisa robe naknada putni troškovi amortizacija amortizacijske stope id i idd id 1 sudski registar poslovnih subjekata Sudski registar trgovačkih društava PDV Registar poslovnih subjekata Obrazac ID obrazac id1 devizno poslovanje stope amortizacije Sudski registar RH službeni put naknade Obrasci R-Sm