Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Porezi, prirezi, naknade > Doprinosi >> Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom na osnovi duga za doprinose

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom na osnovi duga za doprinose

Narodne novine br.: 25, 28.02.2011.

MINISTARSTVO FINANCIJA

518

Na temelju članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08, 152/08, 94/09) i članka 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 18/11), donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU PRIJEBOJA TRAŽBINE PO OSNOVI PRAVA NA POVRAT ISPLAĆENE NAKNADE PLAĆE I PRAVA NA NAKNADU PLAĆE S OBVEZOM PO OSNOVI DUGA ZA DOPRINOSE

Članak 1.

U Pravilniku o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose (»Narodne novine«, broj 147/09) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom uređuje postupak radi prijeboja potraživanja poslodavaca i obveznika doprinosa koji su sami dužnici doprinosa za svoje osobno osiguranje po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose i redoslijed namirivanja duga za pojedine vrste doprinosa.«

Članak 2.

U članku 2. riječi: »ili zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu« i riječi: »ili Zakonu o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu« brišu se.

Članak 3.

U članku 3. točka 4. briše se.

Dosadašnje točke 5., 6. i 7. postaju točke 4., 5. i 6.

U točki 6. koja je postala točka 5. riječi: »ili zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu« i riječi: »ili Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu« brišu se.

U točki 7. koja je postala točka 6. riječi: »ili zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu« i riječi: »ili Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu« brišu se.

Članak 4.

U članku 4. stavak 1. riječi: »ili zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu« brišu se.

Članak 5.

U članku 5. stavak 2. riječi: »odnosno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« brišu se.

Članak 6.

U članku 6. stavak 1. riječi: »odnosno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« brišu se.

U stavku 2. riječi: »člancima 7. odnosno 8.« zamjenjuju se riječima: »člankom 7.«

Članak 7.

U članku 7. riječi: »od strane HZZO« brišu se.

Članak 8.

Članak 8. briše se.

Članak 9.

U članku 10. stavak 1. točka 3. briše se.

Dosadašnje točke 4., 5., 6., 7. i 8. postaju točkama 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu s danom objave.

Klasa: 411-01/11-01/3
Urbroj: 513-07-21-01/11-1
Zagreb, 10. veljače 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.

OBRAZAC OK-DOP

Na temelju članka 9. stavak 1. Pravilnika o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose, (»Narodne novine«, broj 147/09) dostavljamo

OBAVIJEST[1]
o izvršenom prijeboju tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće ili prava na isplatu naknade plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose broj ________

I. PODNOSITELJ

II. STJECATELJ TRAŽBINE

1. Naziv ___________, OIB __________

2. Adresa _________, e-pošta _________

III. PODACI O IZNOSU PRAVA I RASPOREDU SREDSTAVA.

1. Iznos tražbine – podatak nositelja osiguranja

 

2. Iznos ukupnog duga i kamata za doprinose – podatak Porezne uprave

 

3. Iznos koji je obustavljen radi namirenja duga za doprinose

 

IV. RASPORED OBUSTAVLJENOG IZNOSA (iznos pod IV.3.)

REDNI
BROJ

BROJČANA OZNAKA

NAZIV – VRSTA DOPRINOSA

IZNOS2

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

V. IZNOS DOZNAČEN NA RAČUN STJECATELJA TRAŽBINE (III.1 – 3)

 
   
[2]

VI. DATUM PROVEDBE – PRIJENOSA _______________

VII. OVJERA I POTPIS ODGOVORNE OSOBE

____________________________________

U _____________, ____________

[1] Ova Obavijest služi kao temeljnica za knjiženje u poslovnim knjigama stjecatelja tražbine, odnosno dužnika doprinosa

[2] Iznosom koji je obustavljen radi namirenja duga za doprinose »najprije se naplaćuju kamate i troškovi ovrhe, a nakon toga glavni porezni dug«, prema članku 114. stavak 1. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 147/08) te podatak o tome koliko je od obustavljenog iznosa priznato za namirenje glavnog poreznog duga treba tražiti ispisom službenih podataka Porezne upraveNatisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
knjiga popisa robe naknada putni troškovi amortizacija amortizacijske stope id i idd id 1 sudski registar poslovnih subjekata Sudski registar trgovačkih društava PDV Registar poslovnih subjekata Obrazac ID obrazac id1 devizno poslovanje stope amortizacije Sudski registar RH službeni put naknade Obrasci R-Sm