Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Zakonodaja > Ovrha >> Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Narodne novine broj: 99/2011, 31.08.2011.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Narodne novine broj: 99/2011, 31.08.2011.

MINISTARSTVO FINANCIJA

2042

Na temelju članka 32. stavka 6. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine« broj 91/10), ministrica financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA I POSTUPKU PRILAGODBE ZAKONU O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine« broj 96/10 i 130/10), Prilog 1. mijenja se i glasi:

PRILOG 1.

VRSTE I NAMJENA PORUKA, NAČIN RAZMJENE PORUKA, STRUKTURA, FORMAT I SADRŽAJ PORUKA KOJIMA SE RAZMJENJUJU NALOZI I PODACI IZMEĐU AGENCIJE I BANKE

UVOD

U ovom dokumentu opisane su vrste i namjena poruka, način razmjene poruka, struktura, format i sadržaj poruka kojima se razmjenjuju nalozi i podaci između Agencije i banke za potrebe provedbe ovrhe na novčanim sredstvima.

VRSTE I NAMJENA PORUKA

(1) Elektronički potpisana poruka A31

Agencija porukom A31 nalaže banci:

1) zapljenu novčanih sredstava u određenom iznosu,

2) zabranu ili uskratu raspolaganja novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu,

3) prijenos novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja ili drugi račun naveden u nalogu Agencije,

4) prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade,

5) uskratu raspolaganja novčanim sredstvima ili trećoj osobi po njegovom nalogu,

6) slobodno raspolaganje zaplijenjenim novčanim sredstvima u određenom iznosu iz točke 1.,

7) slobodno raspolaganje novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu iz točke 2.,

8) slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima iz točke 5.,

Ako banka ne može izvršiti nalog Agencije iz poruke A31 u iznosu navedenom u toj poruci, sve dok od Agencije ne dobije poruku A13 ili poruku A41, banka je dužna zabraniti raspolaganje novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A31 i iznosa sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A31.

(2) Elektronički potpisana poruka B32

Banka obavještava Agenciju da je postupila po nalogu iz poruke A31. Naloge iz poruke A31 banka izvršava onim redom kojim su naloženi u toj poruci. Ako ovršenik nema novčanih sredstava u iznosu iz poruke A31, banka postupa po nalogu Agencije u visini raspoloživih novčanih sredstava i porukom B32 obavještava Agenciju o iznosu novčanih sredstava s kojima je postupila po nalogu iz poruke A31. Ako ovršenik nema novčanih sredstava, banka u poruci B32 navodi 0,00. Ako je Agencija porukom A31 naložila zapljenu novčanih sredstava ovršenika u neutvrđenom iznosu, banka porukom B32 obavještava Agenciju da je postupila po poruci A31 i navodi iznos 0,00.

(3) Elektronički potpisana poruka A13

Agencija obavještava banku o prestanku zabrane raspolaganja novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruka A31 i A71 i iznosa sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A31 odnosno poruci A71.

(4) Elektronički potpisana poruka B16

Banka u kojoj ovršenik ima oročena novčana sredstva, a nema otvoren račun, obavještava Agenciju o raspoloživosti novčanih sredstava po dospijeću kamata odnosno po isteku ugovora o oročenju.

(5) Elektronički potpisana poruka A41

Agencija nalaže banci:

– blokadu i zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima za izvršenje osnova za plaćanje donesenim u postupcima pokrenutim nakon 1. siječnja 2011. – razina blokade: OIB

– blokadu i zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima za izvršenje osnova za plaćanje donesenim u postupcima pokrenutim prije 1. siječnja 2011. – razina blokade: MB ili MBG

– blokadu i zabranu raspolaganja određenim oročenim novčanim sredstvima za izvršenje osnova za plaćanje donesenim u postupcima pokrenutim prije 1. siječnja 2011.– razina blokade: račun (u daljnjem tekstu: RN).

(6) Elektronički potpisana poruka B22

Banka obavještava Agenciju o priljevu novčanih sredstava na blokirani račun.

(7) Elektronički potpisana poruka A43

Agencija nalaže banci deblokadu računa odnosno ukidanje zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika za određenu razinu blokade: OIB, MB, MBG ili RN.

(8) Elektronički potpisana poruka A71

Agencija nalaže banci prijenos novčanih sredstava u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja ili drugi račun u inozemnoj ili domaćoj banci, odnosno ako je u osnovi za plaćanje određen prijenos i doznaka novčanih sredstava u kunama u inozemstvo, Agencija nalaže banci doznaku kunskih sredstava na račun ovrhovoditelja u inozemnu banku. Ako banka ne može izvršiti nalog Agencije iz poruke A71 u iznosu navedenom u toj poruci, sve dok od Agencije ne dobije poruku A13 ili poruku A41, banka je dužna zabraniti raspolaganje novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A71 i iznosa sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A71.

(9) Elektronički potpisana poruka B72

Banka obavještava Agenciju o iznosu novčanih sredstava s kojima je postupila po nalogu iz poruke A71. Ako je bio naložen prijenos novčanih sredstava u stranoj valuti, iznos novčanih sredstava s kojima je banka postupila po nalogu iz poruke A71 navodi se u stranoj valuti te se navodi prodajni tečaj banke za valutu naloženu u poruci A71, važeći na dan izvršenja. Ako ovršenik u banci nema novčanih sredstava u iznosu iz poruke A71 banka postupa po nalogu Agencije u visini raspoloživih novčanih sredstava i porukom B72 obavještava Agenciju o iznosu sredstava s kojima je postupila po nalogu iz poruke A71. Ako ovršenik u banci nema novčanih sredstava, banka u poruci B72 navodi 0,00.

(10) Elektronički potpisana poruka A51

Agencija traži od banke da poništi poruku koja sadrži pogrešne podatke.

(11) Elektronički potpisana poruka B52

Banka obavještava Agenciju o postupanju po nalogu iz poruke A51.

(12) Elektonički potpisana poruka B53

Banka traži od Agencije da poništi poruku koja sadrži pogrešne podatke.

(13) Elektronički potpisana poruka A54

Agencija obavještava banku o postupanju po nalogu iz poruke B53.

(14) Elektronički potpisana poruka A91

Agencija obavještava banku o vrsti pogreške.

(15) Elektronički potpisana poruka B91

Banka obavještava Agenciju o vrsti pogreške.

(16) Elektronički potpisana poruka A05

Tekstualna poruka slobodnog formata koju Agencija dostavlja banci.

(17) Elektronički potpisana poruka B05

Tekstualna poruka slobodnog formata koju banka dostavlja Agenciji.

(18) Elektronički potpisana poruka A01

Agencija potvrđuje primitak poruke primljene od banke.

(19) Elektronički potpisana poruka B01

Banka potvrđuje primitak poruke primljene od Agencije.

(20) Elektronički potpisana poruka A11

Agencija nalaže banci da dostavi odgovor s podatkom ima li ovršenik novčanih sredstava u visini iznosa manjeg od 30,00 kuna.

(21) Elektronički potpisana poruka B12

Banka obavještava Agenciju da ovršenik ima novčanih sredstava u visini iznosa iz poruke A11, a ako nema navodi raspoloživi iznos ili 0,00.

(22) Elektronički potpisana poruka B15

Banka obavještava Agenciju da je na račun ovršenika zaprimila iznos novčanih sredstava jednak ili veći od iznosa novčanih sredstava kojima je zabranila raspolaganje po nalogu iz poruke A31 odnosno A71.

(23) Elektronički potpisana poruka A61

Agencija na kraju dana za svaku banku formira i dostavlja banci rekapitulaciju poruka.

(24) Elektronički potpisana poruka B61

Banka na temelju primljene rekapitulacije poruka od Agencije formira i dostavlja Agenciji rekapitulaciju poruka generiranu u banci.

(25) Elektronički potpisana poruka B80

Banka dostavlja zahtjev za dostavu podataka o insolventnosti ovršenika.

(26) Elektronički potpisana poruka A81

Agencija dostavlja podatke o insolventnosti ovršenika.

(27) Elektronički potpisana poruka A06

Agencija dostavlja banci nalog za otvaranje posebnog računa ovršenika.

(28) Elektronički potpisana poruka B06

Banka dostavlja Agenciji obavijest o posebnom računu ovršenika.

(29) Elektronički potpisana poruka B07

Banka dostavlja Agenciji obavijest o uplati sredstava izuzetih od ovrhe na redovan račun.

(30) Elektronički potpisana poruka A07

Na temelju podataka iz zaprimljene poruke B07, Agencija dostavlja banci nalog za postupanje.

(31) Elektronički potpisana poruka B08

Banka obavještava Agenciju da je postupila po nalogu iz poruke A07. Ako za vrstu naloga 2 ovršenik nema novčanih sredstava u iznosu iz poruke A07, banka postupa po nalogu Agencije u visini raspoloživih novčanih sredstava i porukom B08 obavještava Agenciju o iznosu novčanih sredstava s kojima je postupila po nalogu iz poruke A07. Za vrstu naloga 2 banka u poruci B08 navodi iznos s kojim je postupila po nalogu iz poruke A07 a kod vrste naloga 3, banka u poruci B08 navodi iznos 0,00.

(32) Elektronički potpisana poruka B82

Banka dostavlja zahtjev za dostavu podataka o insolventnosti grupe ovršenika.

(33) Elektronički potpisana poruka A83

Agencija dostavlja podatke o insolventnosti grupe ovršenika.

NAČIN RAZMJENE PORUKA

Razmjena poruka odvija se u dva smjera. Jedan smjer je kad Agencija šalje elektronički potpisanu poruku banci (poruke tipa A), a drugi kad banka šalje elektronički potpisanu poruku Agenciji (poruke tipa B).

Na poslanu poruku primatelj obavezno odgovara novom porukom (A01/B01) kojom potvrđuje njezin primitak. Ova poruka mora biti poslana u roku od 5 minuta od primitka poruke. Nakon toga, primatelj obrađuje primljenu poruku i šalje odgovor na poruku. Ako je poruka neispravna uz poruku A01/B01 šalje se i poruka A91/B91 kojom se obavještava pošiljatelja o neispravnosti poruke. Na poruku A91/B91 ne šalje se poruka o potvrdi primitka A01/B01.

Slika 1. Razmjena poruka.

Razmjena poruka odvija se putem WebService ili MQ kanala.

Ako oba kanala ne rade, razmjena se odvija alternativnim putem preko datoteka. U tom slučaju potrebno je iz poruke generirati datoteku te je dostaviti na magnetnom, optičkom ili elektroničkom nositelju podataka.

Naziv formata generirane datoteke tada je:

‘PN’ + identifikator poruke + ‘.XML’

gdje je:

‘PN’ – konstanta

Identifikator poruke – detaljnije opisan atributom poruke (id)

‘.XML’ – konstanta

Sadržaj tako generirane datoteke je poruka sa strukturom i sadržajem opisanim u nastavku dokumenta. Format zapisa je u UTF-8 formatu. Tako generirana datoteka se elektronički potpisuje. Naziv potpisane datoteke se proširuje s ekstenzijom ‘.P7S’.

ELEKTRONIČKI POTPIS

Poruke moraju biti potpisane elektroničkim potpisom u skladu sa zakonom koji se uređuje elektronički potpis. Obrazac potpisivanja je PKCS#7. Primjenom ovog standardiziranog obrasca potpisivanja podaci se programski zatvaraju formirajući »omotnicu« oko sebe. Na taj način omogućeno je elektroničko potpisivanje ne samo podataka u bilo kakvom formatu, već i bilo kakvih elektroničkih zapisa (slika, dokumenata, datoteka).

Elektronički potpis će se izrađivati X.509 v.3 certifikatom koristeći kriptografski algoritam i duljinu potpisnog ključa SHA-1&RSA 2048 bita. Koristit će se FINA RDC certifikati.

STRUKTURA PORUKE

Format zapisa poruke je XML forma.

NAČIN OZNAČAVANJA DUŽINE I TIPA PODATKA U OPISIMA ATRIBUTA I ELEMENATA

Dužina:

nn

maksimalan broj znakova

n!n

fiksni broj znakova

nn-nn

raspon znakova (minimum-maksimum)

nn*nn

prvi broj nn – maksimalan broj elemenata

drugi broj nn – maksimalni broj znakova u elementu

Tipovi:

n

znamenka (numerički znak, vodeće nule su dopuštene)

d

znamenke s decimalnim znakom uz obavezne dvije decimale (nula se piše kao 0,00)

t

znamenke s decimalnim znakom uz obaveznih šest decimala

s

znak + ili -

b

prazno mjesto

c

svaki znak dopušten unutar odabrane znakovne skupine

PORUKA

Poruka je zapisana u UTF-8 formatu.

Identifikator poruke

Element sadrži atribut »id« koji označava identifikator poruke.

Naziv atributa

Opis

Format

id

Identifikator poruke, sastoji se od:

VBDI pošiljatelja poruke

+ kalendarski datum slanja poruke (GGGGMMDD)

+ redni broj poruke

Napomene:

GGGG = godina sa četiri znamenke

MM = mjesec sa dvije znamenke (01=Siječanj,...)

DD = dan u mjesecu sa dvije znamenke (01 do 31)

Redni broj poruke formira se na nivou dana za svakog pošiljatelja i ne smije se ponoviti unutar datuma kreiranja. Redni broj poruke za automatski način rada (MQ ili WS) poprima vrijednosti od 1–899999, a za ručni način rada (Web aplikacija) poprima vrijednosti od 900000-999999.

7!n8!n6!n

Unutar elementa poruka postoje dva elementa koja su obvezna. Prvi element je zaglavlje poruke, a drugi je sadržaj poruke.

Zaglavlje poruke

U zaglavlju poruke se nalaze podaci koji su isti za sve tipove poruka.

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

primatelj

VBDI primatelja poruke

Da

7!n

vrijemeKreiranja

Vrijeme kreiranja poruke u formatu

GGGG-MM-DDThh:mm:ssTZD

gdje je:

GGGG = godina s četiri znamenke

MM = mjesec s dvije znamenke (01=Siječanj,...)

DD = dan u mjesecu s dvije znamenke (01 do 31)

hh = sat s dvije znamenke (00 do 23)

mm = minute s dvije znamenke (00 do 59)

ss = sekunde s dvije znamenke (00 do 59)

TZD = oznaka vremenske zone (Z ili +hhmm ili – hhmm)

(Z = UTC)

Da

24c

sifraPoruke

Šifra poruke, prvi znak označava vrstu pošiljatelja:

‘A’ agencija (FINA)

‘B’ banka, odnosno financijska institucija

a druga dva znaka su numerici koji označavaju vrstu poruke,

šifra poruke određuje format sadržaja detalja poruke.

Da

3!c

produkcija

Indikator produkcije:

‘da’ produkcija

‘ne’ nije produkcija (test)

Da

2!c

Sadržaj poruke

U sadržaju poruke nalaze se podaci ovisno o šifri poruke.

VRSTE PORUKA

Poruke A01/B01 – potvrda primitka

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

ID primljene poruke

Da, ako je prepoznat

7!n8!n6!n

primljenaPoruka

Prvih 2048 znakova primljene poruke koje treba kodirati po standardu BASE64

Ne.

Popuniti samo kada ID poruke nije prepoznat i kad je potpis ispravan.

4096c

Poruka A05/B05 – poruka slobodnog formata

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

slobodniTekst

Slobodni tekst

Da

500c

Napomena: Koristi se za komunikaciju između Agencije i banaka.

Poruka A11 – nalog za dostavu novčanih sredstava za izvršenje zadnje osnove za plaćanje

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

razinaIzvrsenja

1 – OIB ovršenika

2 – MB ovršenika

3 – MBG ovršenika

4 – Račun ovršenika

Da

1!n

ovrsenikOIB

OIB ovršenika

Da, za razinu 1

11!n

ovrsenikMB

Matični broj ovršenika

Da, za razinu 2

8!n

ovrsenikMBG

MBG ovršenika

Da, za razinu 3

13!n

ovrsenikRacun

Račun ovršenika ili račun oročene štednje

Da, za razinu 4

30c

iznos

Iznos za izvršenje osnove

Da

16d

Poruka B12 – dostava informacije o novčanim sredstvima za izvršenje zadnje osnove za plaćanje

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

ID poruke A11 na koju se odgovara

Da

7!n8!n6!n

iznos

Iznos iz poruke A11 ili manji, odnosno nula ako ovršenik nema sredstava.

Da

16d

Poruka A13 – prestanak zabrane raspolaganja novčanim sredstvima iz poruke A31, A71

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

ID poruke A31, A71 na koju se odgovara – ne šalje se samo onoj banci koja je u cijelosti izvršila iznos iz poruke.

Da

7!n8!n6!n

Poruka B15 – obavijest o dodatno pristiglim novčanim sredstvima

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

ID poruke A31, A71 koju banka nije u cijelosti izvršila.

Da

7!n8!n6!n

Poruka B16 – obavijest o raspoloživosti novčanih sredstava po isteku ugovora o oročenju u banci u kojoj ovršenik nema otvoren račun

Naziv elementa

Opis
elementa

Obavezno popuniti

Format

ovrsenikOIB

OIB
ovršenika

Da, ako MB i MBG nisu popunjeni, osim ako je oznaka rezidentnosti različita od »R« i/ili ako je popunjena oznaka specifičnih namjena 1, 2 ili 3

11!n

ovrsenikMB

MB
ovršenika

Da, ako OIB i MBG nisu popunjeni, osim ako je oznaka rezidentnosti različita od »R« i/ili ako je popunjena oznaka specifičnih namjena 1, 2 ili 3

8!n

ovrsenikMBG

MBG
ovršenika

Da, ako OIB i MB nisu popunjeni, osim ako je oznaka rezidentnosti različita od »R« i/ili ako je popunjena oznaka specifičnih namjena 1, 2 ili 3

13!n

ovrsenikOrocenaStednja

Račun oročene štednje

Da

30c

Poruka B22 – priljev novčanih sredstava na blokirani račun ovršenika

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

ovrsenikOIB

OIB ovršenika

Da, ako MB i MBG nisu popunjeni, osim ako je oznaka rezidentnosti različita od »R“ i/ili ako je popunjena oznaka specifičnih namjena 1, 2 ili 3

11!n

ovrsenikMB

MB ovršenika

Da, ako OIB i MBG nisu popunjeni, osim ako je oznaka rezidentnosti različita od »R“ i/ili ako je popunjena oznaka specifičnih namjena 1, 2 ili 3

8!n

ovrsenikMBG

MBG ovršenika

Da, ako OIB i MB nisu popunjeni, osim ako je oznaka rezidentnosti različita od »R“ i/ili ako je popunjena oznaka specifičnih namjena 1, 2 ili 3

13!n

ovrsenikRacun

Račun ovršenika

Da

30c

Poruka A31 – nalozi za izvršenje i zabranu raspolaganja novčanim sredstvima

Poruka A31 formira se na razini ovršenika, a sadrži naloge za izvršenje jedne ili više osnova za plaćanje.

Poruka ima više razina podataka (analogija sa zbrojnim nalogom za prijenos).

Prva razina je razina poruke i u njoj se nalaze zbrojni podaci na razini poruke (vodeći elementi A31).

Druga razina je razina osnove za plaćanje u kojoj se nalaze podaci o ovršeniku (detalji A31 – razina osnove).

Treća razina su nalozi po osnovi za plaćanje (detalji A31 – razina naloga).

Ako je razina izvršenja po računima, a osnova za plaćanje može se izvršiti s jednog ili više računa u tom slučaju dodatno postoji popis računa gdje su navedeni broj i vrsta sredstava na multivalutnom računu s kojima se postupa po nalogu (detalji A31 – podaci o računima).

Vodeći elementi A31

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

ID poruke A31 za koju se ukida zabrana raspolaganja novčanim sredstvima zbog provođenje naloga Agencije.

Ne

7!n8!n6!n

ukupanBrojOsnova

Ukupan broj osnova u poruci

Da

2!n

ukupniIznosNaloga

Kontrolna suma naloga

Da

16d

ukupanBrojNaloga

Ukupan broj naloga u poruci

Da

6!n

Detalji A31

Postoje dvije razine detalja A31. Prva razina je osnova, a druga razina su nalozi koji pripadaju osnovi.

Razina osnove

Naziv atributa

Opis atributa

Obavezno popuniti

Format

brojOsnove

Broj osnove

Da

30c

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno
popuniti

Format

razinaIzvrsenja

1 – OIB ovršenika

2 – MB ovršenika

3 – MBG ovršenika

4 – Račun ovršenika ili račun oročene štednje

Da

1!n

ovrsenikOIB

OIB ovršenika

Da, za razinu 1

11!n

ovrsenikMB

Matični broj ovršenika

Da, za razinu 2

8!n

ovrsenikMBG

MBG ovršenika

Da, za razinu 3

13!n

ovrsenikRacuni

Računi ovršenika ili računi oročene štednje

Da, za razinu 4

složeni element s podacima o računima (*)

Podaci o računima

Naziv atributa

Opis atributa

Format

redniBroj

Redni broj računa

2n

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

broj

Broj računa

Da

30c

vrstaSredstava

Šifra vrste sredstava:

‘1’ sva sredstva

‘2’ kunska sredstva

‘3’ devizna sredstava

Da, samo za multivalutni

račun

1!n

(*) Element je složeni element unutar kojeg može biti jedan ili više računa s naznakom vrste sredstava s kojima se postupa po nalogu ako se radi o multivalutnom računu.

Primjer:

 

 

 

Razina naloga

Naziv atributa

Opis atributa

Format

redniBroj

Redni broj naloga

3n

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

vrstaNaloga

Vrsta naloga:

1. Zapljena novčanih sredstava u određenom iznosu

2. Zabrana ili uskrata raspolaganja novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu

3. Prijenos novčanih sredstava

4. Prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade

5. Uskrata raspolaganja novčanim sredstvima

6. Slobodno raspolaganje zaplijenjenim novčanim sredstvima u određenom iznosu

7. Slobodno raspolaganje novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu

8. Slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima

Da

1!n

ovrhovoditeljOIB

OIB ovrhovoditelja

Ne

11!n

ovrhovoditeljMB

MB ovrhovoditelja

Ne

8!n

ovrhovoditeljMBG

MBG ovrhovoditelja

Ne

13!n

ovrhovoditeljRacun

Račun ovrhovoditelja

Da, za vrstu naloga 3 i 4

17!n

ili

2!c2!n17!n

ovrhovoditeljNaziv

Naziv/ ime i prezime ovrhovoditelja

Da, za vrstu naloga 3 i 4

114c

ovrhovoditeljMjesto

Mjesto ovrhovoditelja

Ne

40c

ovrhovoditeljAdresa

Adresa ovrhovoditelja

Ne

70c

iznos

Iznos

Da

16d

oznakaValute

Slovčana oznaka valute

Da

3!c

pnbZaduzenjaModel

Model poziva na broj zaduženja

Da, za vrstu naloga 3 i 4

2!n

pnbZaduzenja

Poziv na broj zaduženja

Ne

22c

pnbOdobrenjaModel

Model poziva na broj odobrenja

Da, za vrstu naloga 3 i 4

2!n

pnbOdobrenja

Poziv na broj odobrenja

Ne

22c

sifraPlacanja

Šifra opisa plaćanja

Da, za vrstu naloga 3 i 4

2!n

opisPlacanja

Opis plaćanja

Da, za vrstu naloga 3 i 4

136c

Napomena:

1. U slučaju pravomoćnosti osnove za plaćanje, u poruci se šalju obvezno tri vrste naloga:

6 – slobodno raspolaganje zaplijenjenim novčanim sredstvima u određenom iznosu

4 – prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade

3 – prijenos novčanih sredstava

2. U slučaju primitka osnove za plaćanje koja se treba izvršiti iz sredstava kojima je prethodno zabranjeno ili uskraćeno raspolaganje na temelju mjere osiguranja u neutvrđenom iznosu, u poruci se šalju tri vrste naloga:

7 – slobodno raspolaganje sredstvima u neutvrđenom iznosu

4 – prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade

3 – prijenos novčanih sredstava

3. U slučaju primitka osnove za plaćanje po kojoj treba izvršiti prijenos sredstava za ovršenika za kojeg su prethodno po mjeri osiguranja uskraćena sredstva u određenom iznosu, u poruci se šalju tri vrste naloga:

8 – slobodno raspolaganje uskraćenim sredstvima

4 – prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade

3 – prijenos sredstava

4. U slučaju primitka osnove za plaćanje po kojoj je potrebno izvršiti zapljenu odnosno prijenos novčanih sredstava, a na teret računa ovršenika je prethodno evidentirana mjera uskrate raspolaganja novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu, Agencija će u poruci A31 dostaviti vrstu naloga 7 te vrstu naloga za prijenos 3 i 4 odnosno zapljenu novčanih sredstava vrsta naloga 1. Nakon provedbe osnove za plaćanje Agencija će dostaviti poruku A31 s vrstom naloga 2. Ako se predmetna osnova za plaćanje ne uspije provesti zbog nedostatka sredstava ovršenika, Agencija će porukom A41 naložiti blokadu ovršenika. Nakon provedbe osnove za plaćanje Agencija će porukom A43 naložiti deblokadu ovršenika te dostaviti poruku A31 s vrstom naloga 2.

U slučaju dostavljanja naloga kojim Agencija nalaže slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu kao iznos naloga bit će iskazan podatak 0,00 kuna.

Poruka B32 – potvrda izvršenja naloga

Vodeći elementi B32

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno
popuniti

Format

idPoruke

ID poruke A31 na koju se odgovara

Da

7!n8!n6!n

Detalji B32

Naziv atributa

Opis atributa

Format

redniBroj

Redni broj naloga iz poruke A31

3n

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

iznos

Ukupni iznos izvršenja po nalogu

Da

16d

Poruka A41 – blokada računa i zabrana raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

razinaBlokade

1 – OIB ovršenika

2 – MB ovršenika

3 – MBG ovršenika

4 – Račun ovršenika ili račun oročene štednje

Da

1!n

ovrsenikOIB

OIB ovršenika

Da, za razinu 1

11!n

ovrsenikMB

Matični broj ovršenika

Da, za razinu 2

8!n

ovrsenikMBG

MBG ovršenika

Da, za razinu 3

13!n

ovrsenikRacun

Račun ovršenika ili račun oročene štednje

Da, za razinu 4

30c

Poruka A43 – deblokada računa i prestanak zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno
popuniti

Format

razinaDeblokade

1 – OIB ovršenika

2 – MB ovršenika

3 – MBG ovršenika

4 – Račun ovršenika ili račun oročene štednje

Da

1!n

ovrsenikOIB

OIB ovršenika

Da, za razinu 1

11!n

ovrsenikMB

Matični broj ovršenika

Da, za razinu 2

8!n

ovrsenikMBG

MBG ovršenika

Da, za razinu 3

13!n

ovrsenikRacun

Račun ovršenika ili račun oročene štednje

Da, za razinu 4

30c

Poruka A51 – zahtjev za poništavanje poruke (A31 ili A71)

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

Identifikator poruke na koju se odnosi poništavanje

Da

7!n8!n6!n

Poruka B52 – odgovor na zahtjev za poništavanje poruke

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

Identifikator poruke A51 na koju se odgovara

Da

7!n8!n6!n

status

1 – uspješno poništena

9 – nije moguće poništiti

Da

1!n

Poruka B53 – zahtjev za poništavanje poruke (B32 ili B72)

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

Identifikator poruke na koju se odnosi poništavanje

Da

7!n8!n6!n

Poruka A54 – odgovor na zahtjev za poništavanje poruke

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

Identifikator poruke B53 na koju se odgovara

Da

7!n8!n6!n

status

1 – uspješno poništena

9 – nije moguće poništiti

Da

1!n

Poruka A71 – plaćanje u stranoj valuti ili prijenos novčanih sredstava ovršenika u kunama na račun ovrhovoditelja u inozemnoj banci

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

ID poruke A71 za koju se ukida zabrana raspolaganja novčanim sredstvima zbog provođenja naloga Agencije.

Ne

7!n8!n6!n

razinaPlacanja

1 – OIB ovršenika

2 – MB ovršenika

3 – MBG ovršenika

4 – Račun ovršenika ili račun oročene štednje

Da

1!n

ovrsenikOIB

OIB ovršenika

Da, za razinu 1

11!n

ovrsenikMB

MB ovršenika

Da, za razinu 2

8!n

ovrsenikMBG

MBG ovršenika

Da, za razinu 3

13!n

ovrsenikRacun

Račun ovršenika ili račun oročene štednje

Da, za razinu 4

30c

iznos

Iznos

Da

16d

oznakaValute

Slovčana oznaka valute kojom se obavlja plaćanje

Da

3!c

pnbZaduzenjaModel

Model poziva na broj zaduženja

Ne

2!n

pnbZaduzenja

Poziv na broj zaduženja

Ne

24c

opisPlacanja

Opis plaćanja

Da

136c

ovrhovoditeljNaziv

Naziv/ime i prezime ovrhovoditelja

Da

136c

ovrhovoditeljUlica

Ulica ovrhovoditelja

Da

34c

ovrhovoditeljGrad

Grad ovrhovoditelja

Da

34c

ovrhovoditeljDrzava

Šifra države ovrhovoditelja

Da

3!n

ovrhovoditeljIBAN

IBAN ovrhovoditelja

Da, ako nije naveden račun ovrhovoditelja

35c

ovrhovoditeljRacun

Račun ovrhovoditelja

Da, ako nije naveden IBAN ovrhovoditelja

17!n

ili

2!c2!n17!n

ovrhovoditeljBanka

Inozemna banka u koju se treba izvršiti plaćanje

Da

136c

SWIFT

SWIFT/BIC

Da

11!c

Poruka B72 – odgovor na poruku A71

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

ID poruke A71 na koju se odgovara

Da

7!n8!n6!n

iznos

Iznos iz poruke A71 ili manji

Da

16d

tecajVrijednost

Vrijednost tečaja za valutu iz poruke A71

Da

9t

tecajBrojJedinica

Broj jedinica

Da

3n

Poruke A91/B91 – poruka o greški

Vodeći element A91/B91

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno
popuniti

Format

idPoruke

Identifikator poruke s greškom

Ne

7!n8!n6!n

Detalji A91/B91

Naziv atributa

Opis atributa

Format

redniBroj

Redni broj greške

3n

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

sifra

Šifra greške

Da

4!n

opis

Opis greške

Ne

100c

pozicija

Naziv elementa ili atributa na kojem se dogodila greška

Ne

64c

vrijednost

Vrijednost elementa zbog koje se dogodila greška

Ne

200c

Poruka A61 – rekapitulacija poruka u Agenciji

Agencija na kraju dana za svaku banku po svakom kanalu razmjene poruka s bankom formira i dostavlja banci porukom A61 rekapitulaciju poruka. Na temelju poslanih rekapitulacija u banku Agencija prima od banke rekapitulacije generirane u banci. U Agenciji se provodi kontrola da li podaci o izvršenoj razmjeni poruka iz rekapitulacije banke odgovaraju podacima iz rekapitulacije Agencije. Isti postupak provodi i banka. U Agenciji se tiska rekapitulacija poruka u formi obrasca. Primjer popunjenog obrasca dan je na kraju ovog Priloga. Ako se kontrolom rekapitulacije utvrde razlike, ovlaštena osoba Agencije kontaktira ovlaštenu osobu banke radi usklađivanja.

Vodeći elementi A61

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

ukupanBrojPorukaA

Ukupan broj poslanih A poruka za koje se očekuje poruka B01 (osim A01)

Da

6n

ukupanBrojPorukaB01

Ukupni broj primljenih poruka B01

Da

6n

ukupanBrojPorukaB

Ukupan broj primljenih B poruka za koje se očekuje poruka A01 (osim B01)

Da

6n

ukupanBrojPorukaA01

Ukupan broj poslanih poruka A01

Da

6n

Detalji rekapitulacije

Razina podataka je vrsta poruke i vrsta naloga unutar poruke, a podaci se iskazuju za sve vrste A i B poruka (osim A01/B01) i svaku vrstu naloga. Ako za pojedinu vrstu poruke odnosno vrstu naloga nije bilo razmjene potrebno je iskazati podatke s iznosom 0.

Naziv atributa

Opis atributa

Format

redniBroj

Redni broj rekapitulacije

3n

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

sifraPoruke

Šifra poruke (Ann, Bnn)

Da

3!c

vrstaNaloga

Vrsta naloga:

1. Zapljena novčanih sredstava u određenom iznosu

2. Zabrana ili uskrata raspolaganja novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu

3. Prijenos novčanih sredstava

4. Prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade

5. Uskrata raspolaganja novčanim sredstvima

6. Slobodno raspolaganje zaplijenjenim novčanim sredstvima u određenom iznosu

7. Slobodno raspolaganje novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu

8. Slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima

Da, za vrstu poruke A31 i B32

1!n

brojPoruka

Ukupan broj poruka/naloga za upisanu šifru poruke/vrstu naloga

Da

6n

iznosPoruka

Ukupan iznos poruka/naloga za upisanu šifru poruke/vrstu naloga

Da, za šifru poruke A11, B12, A31, B32, A71, B72

16d

Poruka B61 – rekapitulacija poruka u banci

Vodeći elementi B61

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

Identifikator poruke A61 na koji se odgovara

Da

7!n8!n6!n

ukupanBrojPorukaA

Ukupan broj primljenih A poruka za koje se očekuje poruka B01 (sve osim A01)

Da

6n

ukupanBrojPorukaB01

Ukupni broj poslanih poruka B01

Da

6n

ukupanBrojPorukaB

Ukupan broj poslanih B poruka za koje se očekuje poruka A01 (sve osim B01)

Da

6n

ukupanBrojPorukaA01

Ukupan broj primljenih poruka A01

Da

6n

Detalji rekapitulacije

Razina podataka je vrsta poruke i vrsta naloga unutar poruke, a podaci se iskazuju za sve vrste A i B poruka (osim A01/B01) i svaku vrstu naloga. Ako za pojedinu vrstu poruke odnosno vrstu naloga nije bilo razmjene potrebno je iskazati podatke s iznosom 0.

Naziv atributa

Opis atributa

Format

redniBroj

Redni broj rekapitulacije

3n

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

sifraPoruke

Šifra poruke (Ann, Bnn)

Da

3!c

vrstaNaloga

Vrsta naloga:

1. Zapljena novčanih sredstava u određenom iznosu

2. Zabrana ili uskrata raspolaganja novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu

3. Prijenos novčanih sredstava

4. Prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade

5. Uskrata raspolaganja novčanim sredstvima

6. Slobodno raspolaganje zaplijenjenim novčanim sredstvima u određenom iznosu

7. Slobodno raspolaganje novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu

8. Slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima

Da, za vrstu poruke A31 i B32

1!n

brojPoruka

Ukupan broj poruka/naloga za upisanu šifru poruke/vrstu naloga

Da

6n

iznosPoruka

Ukupan iznos poruka/naloga za upisanu šifru poruke/vrstu naloga

Da, za šifru poruke A11, B12, A31, B32, A71, B72

16d

Poruka B80 – zahtjev za dostavu podataka o insolventnosti

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

razinaZahtjeva

1 – OIB ovršenika

2 – Račun ovršenika (samo za račune koji u JRR imaju oznaku specifičnih poslovnih namjena)

Da

1!n

ovrsenikOIB

OIB ovršenika

Da, za razinu 1

11!n

ovrsenikRacun

Račun ovršenika

Da, za razinu 2

30c

Poruka A81 – podaci o insolventnosti ovršenika

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

Identifikator poruke B80 na koju se odgovara

Da

7!n8!n6!n

iznosBlokade

Ukupni iznos nepodmirenih obveza

Da

16d

brojDanaNeprekidneBlokade

Broj dana neprekidno evidentiranih nepodmirenih obveza

Da

6n

brojDanaBlokade6Mj

Broj dana u kojima su evidentirane nepodmirene osnove u proteklih šest mjeseci

Da

3n

privremenaMjera

1. Privremena mjera u neutvrđenom iznosu

2. Privremena mjera u utvrđenom iznosu

3. Nema privremene mjere

Da

1!n

iznosPrivremenaMjera

Iznos privremene mjere

Da, ako je privremenaMjera = 2

16d

prethodnaMjeraStatus

Prethodna mjera u neutvrđenom iznosu

1-Da

2-Ne

Da

1!n

Poruka B82 – zahtjev za dostavu podataka o insolventnosti grupe ovršenika

Vodeći elementi B82

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

ukupanBrojZahtjeva

Ukupan broj zahtjeva u poruci

Da

3n

Detalji B82

Naziv atributa

Opis atributa

Format

redniBroj

Redni broj zahtjeva

3n

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

razinaZahtjeva

1 – OIB ovršenika

2 – Račun ovršenika (samo za račune koji u JRR imaju oznaku specifičnih poslovnih namjena)

Da

1!n

ovrsenikOIB

OIB ovršenika

Da, za razinu 1

11!n

ovrsenikRacun

Račun ovršenika

Da, za razinu 2

30c

Poruka A83 – podaci o insolventnosti grupe ovršenika

Vodeći elementi A83

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

Identifikator poruke B82 na koju se odgovara

Da

7!n8!n6!n

Detalji A83

Naziv atributa

Opis atributa

Format

redniBroj

Redni broj zahtjeva iz poruke B82

3n

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

iznosBlokade

Ukupni iznos nepodmirenih obveza

Da

16d

brojDanaNeprekidneBlokade

Broj dana neprekidno evidentiranih nepodmirenih obveza

Da

6n

brojDanaBlokade6Mj

Broj dana u kojima su evidentirane nepodmirene osnove u proteklih šest mjeseci

Da

3n

privremenaMjera

1. Privremena mjera u neutvrđenom iznosu

2. Privremena mjera u utvrđenom iznosu

3. Nema privremene mjere

Da

1!n

iznosPrivremenaMjera

Iznos privremene mjere

Da, ako je privremenaMjera = 2

16d

prethodnaMjeraStatus

Prethodna mjera u neutvrđenom iznosu

1-Da

2-Ne

Da

1!n

Poruka A06 – Nalog za otvaranje posebnog računa ovršenika, dopunu i promjenu podataka te zatvaranje posebnog računa ovršenika

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

ovrsenikOIB

OIB ovršenika koji traži otvaranje posebnog računa sukladno Pravilniku o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe

Da

11!n

sifraNaloga

1. nalog za otvaranje posebnog računa

2. nalog za zatvaranje posebnog računa

3. nalog za dodavanje primanja

4. nalog za ukidanje primanja

Da

1!n

sifraUplate

Oznaka vrste primanja ovršenika

1- primanja i naknade po čl. 91. OZ

2- primanja i naknade po čl. 92. OZ

3 – novčana sredstva izuzeta od ovrhe po posebnim zakonima

4-primanja i naknade po čl. 91. OZ iz inozemstva

5-primanja i naknade po čl. 92. OZ iz inozemstva

Da, ako je sifraNaloga=1, 3, 4

1!n

sifraVrstePrimanja

Šifra vrste primanja iz Obavijesti o primanjima/naknadama iz čl. 91. OZ:

1. primanja po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjena, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja;

2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnog oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju;

3. primanja po osnovi socijalne skrbi;

4. primanja po osnovi privremene nezaposlenosti;

5. primanja po osnovi dječjega doplatka;

6. primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima;

7. naknade za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,

8.primanja po osnovi odličja i priznanja

Da, ako je sifraNaloga=1, 3,4 i ako je sifraUplate=1

1!n

valutaPrimanja

Šifra valute primanja (slovčana oznaka)

Da, ako je sifraNaloga 1,3,4 i šifra uplate 4 i 5

3!c

uplatiteljOIB

OIB uplatitelja primanja i/ili naknade sukladno Pravilniku o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe

Da, ako je sifraNaloga = 1,3,4 i šifraUplate = 1,2 ili 3

11!n

ovrsenikRacun

Redovni račun ovršenika

Da, osim za šifruNaloga 2

17!n

ili

2!c2!n17!n

napomena

Slobodni tekst

Ne

250c

Poruka B06 – obavijest o posebnom računu ovršenika

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno
popuniti

Format

idPoruke

ID poruke A06 na koju se odgovara

Da

7!n8!n6!n

ovrsenikRacun

Poseban račun ovršenika

Da

17!n

ili

2!c2!n17!n

racunValuta

Valuta posebnog računa (slovčana oznaka valute odnosno oznaka »MVR“ za multivalutni račun).

DA

3!c

Poruka B07– obavijest o uplati sredstava izuzetih od ovrhe na redovan račun

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

ovrsenikOIB

OIB ovršenika

Da

11!n

ovrsenikRacun

Broj računa koji nije izuzet od ovrhe na koji je izvršena uplata sredstava izuzetih od ovrhe

Da

17!n

ili

2!c2!n17!n

uplataDatum

Datum uplate na račun (GGGGMMDD)

Da

8!n

oznakaValute

Šifra valute uplate (slovčana oznaka)

Da

3!c

vrstaUplate

Oznaka vrste primanja ovršenika

1 – primanja i naknade po čl. 91. OZ

2 – novčana sredstva izuzeta od ovrhe po posebnim zakonima (rodiljne naknade)

3 – uplata iz inozemstva

Da

1!n

uplatiteljOIB

OIB uplatitelja

Da, za vrste uplate 1 i 2

11!n

nalogodavateljNaziv

Naziv nalogodavatelja

Da, za vrstu uplate 3

140c

napomena

Slobodni tekst

Ne

300c

Poruka A07 – odgovor Agencije na poruku banke B07 s nalogom za postupanje

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

ID poruke B07 na koju se odgovara

Da

7!n8!n6!n

ovrsenikRacun

Broj računa koji nije izuzet od ovrhe na koji je izvršena uplata sredstava izuzetih od ovrhe

Da

17!n

ili

2!c2!n17!n

vrstaNaloga

1-prenesi cijeli iznos na poseban račun za zaštićena primanja (iznos uplate za koju je poslana B07)

2-prenesi određeni iznos na poseban računa za zaštićena primanja

3-ne prenosi na račun za zaštićena primanja

Da

1!n

uplataIznos

Iznos zaštićenih primanja iz inozemstva

Da, samo za vrstuNaloga 2

16d

oznakaValute

Šifra valute uplate (slovčana oznaka) iz poruke B07

Da, za vrstu naloga 1 i 2

3!c

napomena

Slobodni tekst

Ne

300c

Poruka B08 – potvrda izvršenja naloga iz poruke A07

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

ID poruke A07 na koju se odgovara

Da

7!n8!n6!n

iznos

Iznos izvršenja po nalogu

Da

16d

ŠIFRE GREŠAKA

Šifra greške

Opis greške

0000-0099 greške na razini poruke

0001

Veličina primljene poruka veća od dozvoljene.

0002

Primljena poruka nije u skladu sa XML shemom.

0003

Identifikator poruke nije dobar.

0004

Primljena poruka nije u skladu s formatom poruke

0005

Nepoznata greška

0006

Banka ili Agencija nije spremna za prihvat novih poruka, potrebno je provođenje posebne procedure

 

0100-0199 greške na razini zaglavlja

0101

Primatelj poruke nije ispravan.

0102

Vrijeme kreiranja nije ispravno.

0103

Šifra poruke nije ispravna.

0104

Indikator produkcije nije ispravan.

   

0200-0899 greške na razini detalja poruke

0201

Sadržaj poruke ne odgovara šifri poruke u zaglavlju.

0202

OIB ne postoji u registru.

0203

MB ne postoji u registru.

0204

MBG ne postoji u registru.

0205

Račun ne postoji u registru.

0206

OIB i MBG ne pripadaju istom subjektu.

0207

OIB i račun ovršenika ne pripadaju istom subjektu.

0208

Iznos nema ispravan format.

0209

Traženi iznos mora biti veći od nula.

0210

Znakovno polje ne može biti popunjeno sa SPACE znakom.

0211

Broj naloga mora biti veći od nula.

0212

Redni broj naloga mora biti veći od nula.

0213

Redni broj naloga ne smije se ponavljati u poruci.

0214

Redni broj naloga mora biti u slijedu u poruci.

0215

Vrsta naloga nije ispravna.

0216

Iznos naloga mora biti veći od nula.

0217

Model poziva na broj nije ispravan.

0218

Podatak poziva na broj nije ispravan.

0219

Šifra opisa plaćanja nije ispravna.

0220

Oznaka valute nije ispravna.

0221

IBAN nije ispravan.

0222

SWIFT/BIC nije ispravan.

0223

Šifra države nije ispravna.

0224

Tečaj mora biti veći od nula.

0225

Broj naloga nije ispravan.

0226

Redni broj naloga u poruci odgovora ne postoji.

0227

Naplaćeni iznos u poruci odgovora veći od traženog.

0228

Veza na poruku nije ispravna.

0229

Podaci u poruci i podaci iz vezane poruke nisu isti.

0230

IBAN ne odgovara zemlji banke.

0231

IBAN ne odgovara banci.

0232

Naziv banke ne odgovara SWIFT adresi.

0233

Izvršenje naloga nije u skladu s rednim brojevima izvršenja.

0234

OIB i MB ne pripadaju istom subjektu.

0235

Iznos za koji se nalaže slobodno raspolaganje veći je od iznosa zaplijenjenih odnosno uskraćenih sredstava.

0236

Odgovor na poruku već primljen.

0237

Obavijest o priljevu poslana za neblokirani račun.

0238

Obavijest o raspoloživosti novčanih sredstava po isteku ugovora o oročenju poslana za neblokirani račun oročenih novčanih sredstava

0239

Za ovršenika iz poruke A31 ili A71 već postoji zabrana raspolaganja novčanim sredstvima iz prethodne poruke A31 ili A71

0240

MB i račun ovršenika ne pripadaju istom subjektu

0241

MBG i račun ovršenika ne pripadaju istom subjektu

0242

Račun ovršenika iz poruke B80 nema oznaku specifičnih poslovnih namjena

0243

Pogrešna šifra naloga, isplate ili vrste primanja izuzetih od ovrhe

0244

Nije moguće izvršenje u valuti iz poruke A71

0245

Nije moguće izdati podatke o insolventnosti zbog nekonzistentnosti podataka u JRR za OIB iz B80, B82

0246

Blokada / deblokada već izvršena

0247

Promjena posebnog računa nije dozvoljena

 

0900-0999 greške na razini potpisa

0901

Potpis primljene poruke nije ispravan.

0902

Certifikatu izrade potpisa istekao rok.

0903

Certifikat izrade potpisa još ne vrijedi.

0904

Certifikat izrade potpisa ne pripada traženom CA certifikatu.

0905

Certifikat izrade potpisa opozvan.

0906

Certifikat izrade potpisa nije registriran u sustavu.

Primjer Poruke A31

 

 

PRIMJER POPUNJENOG OBRASCA REKAPITULACIJE PORUKA

Članak 2.

Prilog 2. mijenja se i glasi:

PRILOG 2.

TERMINSKI PLAN RAZMJENE PORUKA IZMEĐU AGENCIJE I BANKE

Razmjena poruka između Agencije i banke obavlja se svaki radni dan u tjednu od ponedjeljka do petka u sljedećim terminima:

(1) Elektronički potpisane poruke A31, A71

Agencija šalje radnim danom do 14:30 sati.

(2) Elektronički potpisana poruka B15

Banka šalje radnim danom do 14.00 sati.

(3) Elektronički potpisana poruka B22

Banka šalje radnim danom do 14:00 sati.

(4) Elektronički potpisana poruka B32

Banka šalje u roku 60 minuta od primitka poruke A31.

(5) Elektronički potpisana poruka B72

Banka šalje u roku 60 minuta od primitka poruke A71.

(6) Elektronički potpisane poruke A41

Agencija šalje radnim danom do 16:00 sati.

(7) Elektronički potpisana poruka A13 i A43

Agencija šalje radnim danom do 16:00 sati.

(8) Elektronički potpisana poruka B16

Banka šalje do 12:00 sati na dan dospijeća kamata odnosno isteka ugovora o oročenju ili prvi radni dan nakon toga ako kamate dospijevaju ili ugovor ističe na blagdan ili neradni dan.

(9) Elektronički potpisana poruka A51

Agencija šalje radnim danom do 15:00 sati i to odmah po utvrđivanju pogreške u poslanoj poruci A31 odnosno A71 za koju nije od banke zaprimila poruku B32 odnosno B72.

(10) Elektronički potpisana poruka B52

Banka šalje u roku 30 minuta od primitka poruke A51.

(11) Elektronički potpisana poruka B53

Banka šalje radnim danom do 15:30 sati.

(12) Elektronički potpisana poruka A54

Agencija šalje u roku 30 minuta od primitka poruke B53.

(13) Elektronički potpisana poruka A11

Agencija šalje radnim danom do 13:30 sati.

(14) Elektronički potpisana poruka B12

Banka šalje radnim danom do 14:00 sati.

(15) Elektronički potpisana poruka B80

Banka šalje radnim danom do 15:00 sati.

(16) Elektronički potpisana poruka A81

Agencija šalje radnim danom do 16:00 sati.

(17) Elektronički potpisana poruka A05

Agencija šalje radnim danim danom do 15:00 sati.

(18) Elektronički potpisana poruka B05

Banka šalje radnim danom do 16:00 sati.

(19) Elektronički potpisana poruka A06, A07

Agencija šalje radnim danom do 16:00 sati. Poruku A07 Agencija dostavlja najkasnije sljedeći radni dan od primitka poruke B07.

(20) Elektronički potpisana poruka B06, B07 i B08

Banka šalje radnim danom do 16:00 sati. Poruku B06 banka dostavlja najkasnije sljedeći radni dan od primitka poruke A06.

(21) Elektronički potpisana poruka B82

Banka šalje radnim danom do 15:00 sati.

(22) Elektronički potpisana poruka A83

Agencija šalje sljedeći radni dan od primitka poruke B82.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. ovoga Pravilnika u dijelu koji uređuje poruke A06, A07, B06, B07 i B08 i članka 2. ovoga Pravilnika u dijelu koji uređuje razmjenu poruka A06, A07, B06, B07 i B08, koji stupaju na snagu 1. listopada 2011. te članka 1. ovoga Pravilnika u dijelu koji uređuje poruku A31, razina naloga, naziv elementa: »ovrhovoditeljRacun«, poruke B82 i A83 i članka 2. ovoga Pravilnika u dijelu koji uređuje razmjenu poruka B82 i A83, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2012.

Klasa: 011-01/11-01/89

Urbroj: 513-11/11-1

Zagreb, 25. kolovoza 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.Natisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
knjiga popisa robe naknada putni troškovi amortizacija amortizacijske stope id i idd id 1 sudski registar poslovnih subjekata Sudski registar trgovačkih društava PDV Registar poslovnih subjekata Obrazac ID obrazac id1 devizno poslovanje stope amortizacije Sudski registar RH službeni put naknade Obrasci R-Sm