Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Zakonodaja > Novosti >> Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

Narodne novine br.: 45, 20.04.2011.

HRVATSKI SABOR

1046

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNOJ MJERI NAPLATE POREZNOG DUGA UZROKOVANOGA GOSPODARSKOM KRIZOM

Proglašavam Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/51

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 12. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POSEBNOJ MJERI NAPLATE POREZNOG DUGA UZROKOVANOGA GOSPODARSKOM KRIZOM

PREDMET ZAKONA

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti, način i postupak naplate, dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga nastalog do 31. prosinca 2010.

POREZNI DUG

Članak 2.

(1) Porezni dug u smislu ovoga Zakona jest dospjeli i nenaplaćeni, odnosno neplaćeni porezni dug nastao do 31. prosinca 2010. s osnove poreza, carina, trošarina i doprinosa, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje osiguranika pojedinca te doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje (u daljnjem tekstu: porezni dug).

(2) Porezni dug čine glavnica i kamate.

SUBJEKTI PRIMJENE

Članak 3.

(1) Ovaj se Zakon primjenjuje isključivo na naplatu poreznog duga poduzetnika.

(2) Poduzetnik iz stavka 1. ovoga članka jest poduzetnik definiran Općim poreznim zakonom.

(3) Ovaj Zakon ne odnosi se na financijske institucije, uključujući kreditne institucije, kreditne unije, investicijska društva, društva za osiguranje i reosiguranje, leasing društva, institucije za platni promet i institucije za elektronički novac.

PRIMJENA DRUGIH PROPISA

Članak 4.

Na naplatu poreznog duga, kako je utvrđeno ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona i drugih poreznih propisa, osim ako je ovim Zakonom drukčije određeno.

NAČIN NAPLATE POREZNOG DUGA

Članak 5.

(1) Naplata poreznog duga provodi se na zahtjev poduzetnika reprogramiranjem naplate poreznog duga u cijelosti ili djelomično, na rok do 30 mjeseci, a prema uvjetima iz ovoga Zakona.

(2) Naplata poreznog duga po odobrenom reprogramiranju sukladno ovom Zakonu odobrava se u mjesečnim obrocima.

Članak 6.

(1) Na reprogramiranu glavnicu poreznog duga sukladno članku 5. ovoga Zakona primjenjuje se kamatna stopa u visini prosječne kamatne stope na trezorske zapise Ministarstva financija s rokom dospijeća od 364 dana, ostvarena na zadnjoj aukciji trezorskih zapisa Ministarstva financija koja je prethodila danu stupanja na snagu ovoga Zakona, uvećane za 5 postotnih bodova.

(2) Kamate iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se primjenom metode iz članka 3. Zakona o kamatama.

ZAHTJEV ZA REPROGRAMIRANJE NAPLATE POREZNOG DUGA

Članak 7.

(1) Pisani i obrazloženi zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga (u daljnjem tekstu: Zahtjev) sukladno ovom Zakonu poduzetnici mogu podnijeti u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Zahtjev sadrži:

– prijedlog načina reprogramiranja naplate poreznog duga (u cijelosti ili djelomično) i prijedlog razdoblja reprogramirane naplate poreznog duga,

– osobni identifikacijski broj (OIB) poduzetnika,

– poslovni i financijski plan poduzetnika za razdoblje za koje se traži reprogramiranje,

– razloge zbog kojih je nastao porezni dug,

– podatke o strukturi vlasništva poduzetnika,

– podatke o povezanim društvima,

– podatke o sudskim postupcima koji imaju utjecaj na poslovanje poduzetnika,

– prijedlog instrumenata osiguranja naplate poreznoga duga, a sukladno Općem poreznom zakonu.

(3) Zahtjev se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

(4) Zahtjev će se odbaciti ako poduzetnik koji podnosi zahtjev nije uredan porezni obveznik nakon 1. siječnja 2011. Zahtjev će se odbaciti ukoliko je porezni obveznik u razdoblju od 1. listopada 2008. vršio isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, a u isto vrijeme je imao porezni dug.

(5) Za potrebe stavka 4. ovoga članka poduzetnik će se smatrati urednim poreznim obveznikom nakon 1. siječnja 2011. ako su njegove uplate tijekom 2011. godine po osnovi poreznog duga nastalog u 2011. godini jednake zaduženju toga poreznoga duga u 2011. godini ili je do podnošenja Zahtjeva u cijelosti podmirio ovo zaduženje.

(6) Zahtjev zaprimljen nakon roka iz stavka 1. ovoga članka neće se uzeti u razmatranje.

RJEŠENJE O REPROGRAMIRANJU NAPLATE POREZNOG DUGA

Članak 8.

(1) O Zahtjevu se odlučuje rješenjem o reprogramiranju naplate poreznog duga (u daljnjem tekstu: Rješenje).

(2) Rješenje donosi Ministarstvo financija.

(3) U postupku odlučivanja o Zahtjevu posebno će se uzimati u obzir održivost poslovnog i financijskog plana poduzetnika, kontinuitet plaćanja poreznih obveza, procjena kretanja broja zaposlenih te spremnost vjerovnika da će podržati postupke koji omogućavaju rješavanje nelikvidnosti poduzetnika prema ovom Zakonu.

UKIDANJE RJEŠENJA

Članak 9.

(1) Ministarstvo financija ukinut će Rješenje ukoliko utvrdi da se poduzetnik ne pridržava rokova i načina plaćanja utvrđenih Rješenjem.

(2) Rješenjem koje će se donijeti u postupku ukidanja Rješenja iz članka 8. ovoga Zakona utvrdit će se stanje poreznog duga na dan donošenja toga rješenja i obvezati poduzetnika na plaćanje utvrđenog poreznog duga sukladno Općem poreznom zakonu.

TIJEK ZASTARE POREZNOG DUGA

Članak 10.

Za vrijeme trajanja reprogramirane naplate poreznog duga sukladno ovom Zakonu zastara poreznoga duga ne teče.

STUPANJE NA SNAGU ZAKONA

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/11-01/03

Zagreb, 8. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.Natisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
knjiga popisa robe naknada putni troškovi amortizacija amortizacijske stope id i idd id 1 sudski registar poslovnih subjekata Sudski registar trgovačkih društava PDV Registar poslovnih subjekata Obrazac ID obrazac id1 devizno poslovanje stope amortizacije Sudski registar RH službeni put naknade Obrasci R-Sm