Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 


Pogodaka za "naknade": 66

Pogodak 1:
Pronađeno u: UPIS U REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA
Sadržaj: ...os predviđen za naknade za upis u regis...
...os predviđen za naknade za upis u regis...

Stvoreno: 5/18/2006 9:01:22 PM

Pogodak 2:
Pronađeno u: Vjerodostojne isprave o nastanku troškova službenog putovanja
Sadržaj: ...ika (dnevnice, naknade prijevoznih tro...
...oznih troškova, naknade za korištenje ...

Stvoreno: 4/13/2006 10:13:22 AM

Pogodak 3:
Pronađeno u: Zakon o porezu na dobit
Sadržaj: ...u najmu trošak naknade po ugovoru, tro...
.... plaćanje veće naknade dioničaru ili ...
... je bruto iznos naknade koju tuzemni is...
...ka kada plaćaju naknade iz stavka 4. o...

Stvoreno: 8/2/2005 1:24:48 PM

Pogodak 4:
Pronađeno u: Zakon o porezu na dohodak
Sadržaj: ...a,  7. naknade štete zb...
...u,  8. naknade i nagrade koje ...
...ka ostvarenja i naknade športa&s...
...inicama, 5. naknade plaće osobama k...
...onica i plaćene naknade, ako se dionice...
...bsp;2. autorske naknade isplaćene prema...
...ka ostvarenja i naknade športa&s...
...a uključujući i naknade za isporučeno u...
...j rad ili druge naknade, a koji su kao ...
... i to od ukupne naknade primjenom stope...
...odnosno novčane naknade u visini obitel...

Stvoreno: 8/2/2005 1:27:52 PM

Pogodak 5:
Pronađeno u: Zakon o posebnom porezu na kavu
Sadržaj: ...naknadu ili bez naknade, isporuku kave ...

Stvoreno: 8/2/2005 5:28:01 PM

Pogodak 6:
Pronađeno u: Naknade plaće zbog bolovanja
Stvoreno: 10/21/2005 12:23:40 PM

Pogodak 7:
Pronađeno u: Rodiljne naknade
Rodiljne naknade
Stvoreno: 10/21/2005 12:23:40 PM

Pogodak 8:
Pronađeno u: Rodiljne naknade
Rodiljne naknade
Stvoreno: 1/27/2007 11:05:54 PM

Pogodak 9:
Pronađeno u: Isplata regresa i naknade plaće za godišnji odmor
...plata regresa i naknade plaće za godišn...

Stvoreno: 1/27/2007 11:05:54 PM

Pogodak 10:
Pronađeno u: Porezi, prirezi, naknade
...orezi, prirezi, naknade
Stvoreno: 1/27/2007 11:05:55 PM

Pogodak 11:
Pronađeno u: Naknade
Stvoreno: 4/30/2007 10:44:43 AM

Pogodak 12:
Pronađeno u: Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
...rokovima uplate naknade za korištenje o...

Sadržaj: ...rokovima uplate naknade za koriš...

Stvoreno: 4/30/2007 10:46:34 AM

Pogodak 13:
Pronađeno u: Popunjavanje Obrasca R-Sm za izaslane radnike
Sadržaj: ...ilarne nagrade, naknade, pomoći i drugi...

Stvoreno: 9/17/2007 1:36:05 PM

Pogodak 14:
Pronađeno u: Porez po odbitku na usluge poslovnog i poreznog savjetovanja
Sadržaj: ...anja, primatelj naknade može umjesto ob...
...jevima plaćanja naknade za usluge istra...
...da je primatelj naknade rezident države...
...eno). Primatelj naknade dokazuje da je ...

Stvoreno: 9/20/2007 3:27:12 PM

Pogodak 15:
Pronađeno u: Zakon o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
Sadržaj: ... »osim za naknade plaće iz stavka...

Stvoreno: 11/9/2007 7:43:53 PM

Pogodak 16:
Pronađeno u: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovač­kim društvima
Sadržaj: ...odrediti visinu naknade i nagrade. Na t...
... primjerenosti naknade, otpremnine, do...
...i drugih oblika naknade, ako je zakono...
... za određivanje naknade koju za to dru&...
...ti bez plaćanja naknade. Izvješ...

Stvoreno: 11/9/2007 7:53:16 PM

Pogodak 17:
Pronađeno u: Godšnja prijava poreza na dohodak za 2008.g.
Sadržaj: ...neoporezivi dio naknade u visini: &nbs...
...neoporezivi dio naknade za umjetničko d...
...;   - naknade štete zb...
...;   - naknade i nagrade &scar...
...;   - naknade športa&s...
...odnosno novčane naknade u visini obitel...
...je odgovarajuće naknade toj organizacij...
...sti uz plaćanje naknade za to kori&scar...
...   naknade športa&s...
...dijela autorske naknade za isporučeno u...
...vi dio autorske naknade za umjetničko d...
...dijela autorske naknade za umjetničko d...
...dijela autorske naknade za isporučeno u...
...vi dio autorske naknade za umjetničko d...
...jerice autorske naknade ostvarene po os...

Stvoreno: 3/3/2009 8:12:00 PM

Pogodak 18:
Pronađeno u: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar.nov., br. 87/09.)
Sadržaj: ...olažu njima bez naknade ili ih izuzimaj...
...anje usluga bez naknade od strane porez...
...su bez plaćanja naknade, uz uvjete prop...

Stvoreno: 7/23/2009 2:26:03 PM

Pogodak 19:
Pronađeno u: Zakon o igrama na sreću
Sadržaj: ...olažu njima bez naknade ili ih izuzimaj...
...anje usluga bez naknade od strane porez...
...su bez plaćanja naknade, uz uvjete prop...

Stvoreno: 7/23/2009 2:30:38 PM

Pogodak 20:
Pronađeno u: Obavijest o primjeni Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, Zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima
Sadržaj: ...očki 1. Zakona, naknade, potpore, nagra...
...uje se plaćanje naknade za pružanje usl...
...redmet plaćanja naknade je usluga kratk...
...veznik plaćanja naknade koja iznosi 6% ...
...ice za plaćanje naknade odnosno &n...
...veznik plaćanja naknade za pružanje usl...
...iti dužni iznos naknade kao prihod Drža...
...veznik plaćanja naknade uplaćuje naknad...
... odnosno iznosa naknade u kojoj je sadr...

Stvoreno: 7/31/2009 7:38:13 PM

Pogodak 21:
Pronađeno u: Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2009. godini ( Narodne novine broj: 94/2009 01.08.2009.)
Sadržaj: ....5. Pristojbe i naknade, mijenja se naz...

Stvoreno: 8/1/2009 1:26:04 PM

Pogodak 22:
Pronađeno u: Posebni porez na plaće,mirovine i druge primitke i popunjavanje Obrasca R-Sm
Sadržaj: ...isplaćene plaće/naknade/drugod dohotka ...
...isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka ...

Stvoreno: 8/6/2009 11:09:27 AM

Pogodak 23:
Pronađeno u: Pravilnik o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Obrazac IPP)
Sadržaj: ...la od ostvarene naknade za umjetničko d...

Stvoreno: 8/10/2009 5:00:52 PM

Pogodak 24:
Pronađeno u: Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
Sadržaj: ...isplate plaće i naknade plaće, a mora s...

Stvoreno: 10/25/2010 3:36:11 PM

Pogodak 25:
Pronađeno u: Popunjavanje Obrasca R-Sm po godišnjem obračunu poreza i prireza porezu na dohodak
Sadržaj: ...isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka ...
...splaćene plaće /naknade /drugog dohotka...
...isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka ...

Stvoreno: 1/14/2011 8:21:46 AM

Pogodak 26:
Pronađeno u: Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2011. godini
Sadržaj: ....5. Pristojbe i naknade TABLICE...
....5. Pristojbe i naknade 1.1.5.1...
...t po odbitku na naknade za autorska pra...
...t po odbitku na naknade za usluge istra...
...ske pristojbe i naknade ...
... Županijske naknade, ...
...ske pristojbe i naknade ...
...prinosi i druge naknade utvrđene posebn...
... Komunalne naknade, ...
... Ostale naknade utvrđene gradsk...
... Stanarine i naknade etažnih vlasnik...
... Prihodi od naknade za koncesiju pr...
...bveznici uplate naknade za koncesiju pr...
... Prihodi od naknade za koncesiju za...
...bveznici uplate naknade za koncesiju za...
...bveznici uplate naknade za koncesiju za...
...bveznici uplate naknade za koncesiju za...
...bveznici uplate naknade za koncesiju za...
...bveznici uplate naknade za koncesiju za...
...bveznici uplate naknade za koncesiju za...
...bveznici uplate naknade za koncesiju na...
...bveznici uplate naknade za otkopanu kol...
...bveznici uplate naknade za otkopanu kol...
...bveznici uplate naknade za pridobivenu ...
...bveznici uplate naknade za pridobivenu ...
...bveznici uplate naknade za iskori&scaro...
...uje ga davatelj naknade. 4.2. P...
...bveznici uplate naknade za koriš...
... Pristojbe i naknade što ih p...
... Ostale naknade i pristojbe za ...

Stvoreno: 1/14/2011 8:24:33 AM

Pogodak 27:
Pronađeno u: PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI
Sadržaj: ...ravo na novčane naknade: &ndash...
... b) Novčane naknade 1. Nakn...
...caron;i isplatu naknade plaće koja tere...
... (2) Isplatu naknade plaće iz stavka...
...i jedne trećine naknade, a ako uzdržava...
...ice pripadajuće naknade. Tako umanjena ...
...bustavljeni dio naknade plaće. ...
... za određivanje naknade plaće za vrijem...
...vica za obračun naknade plaće za vrijem...
...luži za obračun naknade plaće za sve vr...
... 1.2. Visina naknade plaće Č...
...caron;eg iznosa naknade plaće u skladu ...
...O nepriznavanju naknade plaće u smislu ...
...3. Ostvarivanje naknade za pogrebne tro...
...tjev za isplatu naknade plaće za bolova...
...tjev za isplatu naknade plaće dospijeva...
...rava na novčane naknade zastarijeva nak...

Stvoreno: 1/14/2011 12:52:16 PM

Pogodak 28:
Pronađeno u: Pravilnik o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe
Sadržaj: ...tama primanja i naknade iz članka 91. Z...
...aćuju primanja, naknade i iznosi koji s...

Stvoreno: 1/17/2011 1:50:07 PM

Pogodak 29:
Pronađeno u: Informacija za građane - primanja i naknade izuzeti od ovrhe
...ne - primanja i naknade izuzeti od ovrh...

Sadržaj: ...ćuju primanja i naknade te iznosi koji ...
...aćuju primanja, naknade i iznosi koji s...
... Primanja i naknade izuzeti od ovrh...

Stvoreno: 1/17/2011 1:58:43 PM

Pogodak 30:
Pronađeno u: Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe
Sadržaj: ...nosa na plaće i naknade 42. Nak...
...a zaposlenima i naknade članovima uprav...
...easinga (ukupne naknade) 38. Pr...
...nosa na plaće i naknade 48. Izd...
...nosa na plaće i naknade 29. Tro...
...iz i na plaće i naknade plaća 3...
...nosa na plaće i naknade 32. Ost...
... 32. Ostale naknade i honorari (bru...
...nosa na plaće i naknade 31. Ost...
... 31. Ostale naknade i honorari (bru...

Stvoreno: 1/17/2011 2:55:26 PM

Pogodak 31:
Pronađeno u: Porezni sustav RH
Stvoreno: 1/20/2011 2:04:41 PM

Pogodak 32:
Pronađeno u: PRAVILNIK O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, (Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine', br. 149/09, 89/11)
Sadržaj: ...među isporuke i naknade. Za prosudbu o ...
...olažu njima bez naknade ili ih izuzimaj...
...ravak. Ako udio naknade koja se odnosi ...
... ukupnog iznosa naknade koja se odnosi ...
...usluga koje bez naknade u privatne ili ...
...ruka dobara bez naknade smatra se cijen...
...e trošak naknade po ugovoru, tro...
...šene bez naknade, porezna osnovi...
...predstavlja dio naknade za isporuku dob...
...avlja umanjenje naknade. ...
...ron;ta ni iznos naknade za komunalno ur...
...uju odvojeno od naknade za isporuku pre...
...ovišenja naknade nisu bitni. Zbo...
...ovišenja naknade ispravlja se po...
...za to povećanje naknade izdao račun pre...
...pored ugovorene naknade u novcu i vrije...
...ni ukupni iznos naknade za prenesenu go...
...n podijeliti na naknade za svako prenes...
... podjeli ukupne naknade polazi se od kn...
... (4) Ako se iz naknade u kojoj je sadr...
... (5) Kada se iz naknade u kojoj je sadr...
... (6) Kada se iz naknade u kojoj je sadr...
...je sastavni dio naknade. Oslobođenje se...
...ljučuju u iznos naknade za najam stana,...
...en iznos, iznos naknade bez poreza na d...
...nu dobra (iznos naknade) bez poreza na ...
... računa i iznos naknade za isporučena d...
...o zbrojni iznos naknade. ...
...o zbrojni iznos naknade. ...
...o zbrojni iznos naknade. ...
...o zbrojni iznos naknade i poreza. ...
... iznos manji od naknade za tu nekretnin...
... te posebno dio naknade koji ne ulazi u...
...na ukupan iznos naknade. ...
... već samo iznos naknade, a na računu su...
... porez na iznos naknade za oporezive is...
... 3. bez naknade, koje bi bile o...
...ra i usluga bez naknade, nema pravo na ...
... ukupnom iznosu naknade za isporuke dob...
...porezom, iznosu naknade za isporuke dob...
...zivanju, iznosu naknade za isporuke dob...
... poreza, iznosu naknade za isporuke dob...
... računa – naknade odnosno naknade...
...manja od iznosa naknade za isporučena d...
... u stupcu 7 dio naknade za obavljenu is...
...ne sastavni dio naknade za obavljenu is...
...0 iznos računa (naknade s porezom), a i...
...ne sastavni dio naknade za obavljenu is...

Stvoreno: 9/30/2011 10:08:20 AM

Pogodak 33:
Pronađeno u: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2010. godinu - Upute za ispunjavanje
Sadržaj: ...neoporezivi dio naknade u visini: &...
...neoporezivi dio naknade za umjetničko d...
...;   - naknade štete zb...
...;   - naknade i nagrade &scar...
...;   - naknade športa&s...
...odnosno novčane naknade u visini obitel...
...je odgovarajuće naknade toj organizacij...
...sti uz plaćanje naknade za to kori&scar...
...   naknade športa&s...
...dijela autorske naknade za isporučeno u...
...vi dio autorske naknade za umjetničko d...
...dijela autorske naknade za umjetničko d...
...dijela autorske naknade za isporučeno u...
...vi dio autorske naknade za umjetničko d...
...jerice autorske naknade ostvarene po os...

Stvoreno: 2/8/2011 4:29:52 PM

Pogodak 34:
Pronađeno u: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
Sadržaj: ...t (refundaciju) naknade plaće št...
...iguranja, iznos naknade plaće do iznosa...
... radnika, iznos naknade plaće do iznosa...

Stvoreno: 3/1/2011 5:11:27 PM

Pogodak 35:
Pronađeno u: Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina
Sadržaj: ...je ukupan iznos naknade koju daje ili i...
...Ukupnim iznosom naknade smatra se sve o...
...je ukupan iznos naknade iz stavka 3. i ...
...ukupnim iznosom naknade smatra se sve o...

Stvoreno: 3/1/2011 5:16:31 PM

Pogodak 36:
Pronađeno u: OPĆI POREZNI ZAKON
Sadržaj: ...jbe, doprinosi, naknade za koncesije, n...

Stvoreno: 3/1/2011 5:46:45 PM

Pogodak 37:
Pronađeno u: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom na osnovi duga za doprinose
...ovrat isplaćene naknade plaće i prava n...

Sadržaj: ...ovrat isplaćene naknade plaće i prava n...
...ovrat isplaćene naknade plaće i prava n...
...ovrat isplaćene naknade plaće i prava n...
...ovrat isplaćene naknade plaće ili prava...
...rava na isplatu naknade plaće s obvezom...

Stvoreno: 3/1/2011 5:51:25 PM

Pogodak 38:
Pronađeno u: Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine NN 37/2011.
...obračuna plaće, naknade plaće ili otpre...

Sadržaj: ...plaćene plaće i naknade plaće, odnosno ...
...laće i iznos te naknade. Članak...
...iznos plaće ili naknade plaće po osnova...
...s plaće odnosno naknade plaće koja nije...
...splaćene plaće, naknade plaće ili otpre...
...splaćene plaće, naknade plaće ili otpre...
...obračuna plaće, naknade plaće ili otpre...

Stvoreno: 5/28/2011 4:59:59 PM

Pogodak 39:
Pronađeno u: Zakon o radu (NN 149/09)
Sadržaj: ...vnosti i visina naknade za istu uređuje...
...nosno o isplati naknade umjesto kori&sc...
...ražiti vraćanje naknade plaće isplaćene...
...Isplata plaće i naknade plaće Č...
... isplate plaće, naknade plaće ili otpre...
...skratom isplate naknade plaće ili dijel...
...laće ili dijela naknade plaće. ...
... (3) Visina naknade iz stavka 1. ov...
... (3) Visina naknade plaće iz stavka...
...obveze plaćanja naknade iz članka 95. o...
...obveze plaćanja naknade nakon št...
... obvezu isplate naknade plaće za vrijem...
... određeni iznos naknade štete ...
...edvidjeti iznos naknade štete. ...
...;tetne radnje i naknade iz stavka 1. ov...
...tvrđenog iznosa naknade, poslodavac mož...
...naknaditi iznos naknade isplaćene trećo...
...ika od dužnosti naknade štete ...
...ika od dužnosti naknade štete. ...
...splate mjesečne naknade plaće u visini ...
...a rad i isplate naknade plaće. ...
... plaće, odnosno naknade plaće ako nisu ...
...Odluku o visini naknade troškova...
... plaće, odnosno naknade plaće, ako nisu...
...skratom isplate naknade plaće ili dijel...
...laće ili dijela naknade plaće (članak 8...
...nosno o isplati naknade umjesto kori&sc...
...en iznos plaće, naknade plaće ili otpre...
...splaćene plaće, naknade plaće ili otpre...

Stvoreno: 5/31/2011 1:47:47 AM

Pogodak 40:
Pronađeno u: Postupak provođenja ovrhe
Sadržaj: ...ga uzdržavanja, naknade štete na...
...ne sposobnosti, naknade štete za...
...njima po osnovi naknade zbog tjelesnoga...
... te za tražbine naknade štete pr...

Stvoreno: 5/31/2011 1:52:37 AM

Pogodak 41:
Pronađeno u: Zakon o platnom prometu (NN 133/2009)
Sadržaj: ... platnih usluga naknade za informacije ...
... mogu ugovoriti naknade za dodatno ili ...
...sluga naplaćuje naknade iz stavka 2. ov...
...ovog članka, te naknade moraju biti pri...
...ezinog iznosa i naknade, a u slučaju vi...
... platitelju sve naknade, kao i tečaj ko...
... svake pojedine naknade, 4) o s...
...j i iznos svake naknade, 4) ako...
... svake pojedine naknade, 4) ako...
... svake pojedine naknade, b) ako...
...ovor bez ikakve naknade do predloženog ...
... je vratiti dio naknade razmjeran vreme...
... o iznosu svake naknade. (2) Od...
...ju, iznos svake naknade i kamate koje p...
...čno bez naplate naknade platitelju za t...
...ju, iznos svake naknade i kamate koje p...
...čno bez naplate naknade primatelju plać...
...sluga naplatiti naknade za ispunjenje o...
... i to ako su te naknade ugovorene i ako...
...cije zaračunati naknade samo primatelju...
...cije zaračunati naknade samo platitelju...
...u vratiti i sve naknade naplaćene u vez...
...razliku do pune naknade štete pr...
...ivanja za iznos naknade. (2) Iz...
...ga odbije svoje naknade od prenesenog i...
...isniku i za sve naknade koje mu je napl...
...isniku i za sve naknade koje mu je napl...
...razliku do pune naknade štete pr...
...arati međusobne naknade u vezi s platni...
... 1) ako naplati naknade protivno zabran...
... 2) ako naplati naknade koje nisu primj...
...scaron;i povrat naknade prema odredbama...
... usluga naplati naknade protivno članku...

Stvoreno: 5/31/2011 1:58:50 AM

Pogodak 42:
Pronađeno u: PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK NN 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10
Sadržaj: ...m 7. Zakona, na naknade štete zb...
...obroka, razlika naknade štete iz...
... ne smatraju se naknade iz članka 13. s...
... ne smatraju se naknade za službena put...
...ortaša i naknade športa&s...
...ortaša i naknade športa&s...
...aća po odbitku (naknade po osnovi rada,...
... da se autorske naknade isplaćuju na te...
... (5) Autorske naknade isplaćene prema...
...laćuju autorske naknade svojim radnicim...
...laćene autorske naknade smatraju se pri...
... 3. Neoporezive naknade, potpore, nagra...
...: 1. naknade prijevoznih tro...
..., 2. naknade troškova...
..., 3. naknade troškova...
..., 4. naknade troškova...
..., 5. naknade za koriš...
... 19. naknade za odvojeni živ...
...inozemstvu jesu naknade za pokriće izda...
... ne smatraju se naknade iz stavka 2. to...
... ne smatraju se naknade iz stavka 2. ov...
... ne smatraju se naknade iz stavka 2. ov...
...nika (dnevnice, naknade prijevoznih tro...
...roškova, naknade korišten...
...vi iznos dnevne naknade za odvojeni živ...
...i. Iznos dnevne naknade za odvojeni živ...
... mjesečni iznos naknade za odvojeni živ...
... i uslugama bez naknade ili uz djelomič...
...iku uz plaćanje naknade koja je niža od...
...ron;ne cijene i naknade koju je radnik ...
...ova, usluga bez naknade i slično čija j...
...ozemstvu, zatim naknade za tečajeve, se...
...i i jednokratne naknade te drugi izdaci...
.... plaćanje veće naknade dioničaru ili č...
..., 6. naknade iz članka 10. t...
...voga članka ili naknade športa&s...
... ne smatraju se naknade iz članka 13. s...
...a uključujući i naknade za isporučeno u...
...varuju autorske naknade za umjetničko d...
...la od ostvarene naknade za umjetničko d...
...vi dio autorske naknade za umjetničko d...
... i to od ukupne naknade primjenom stope...
...osnovi autorske naknade za umjetničko d...
...orezivog dijela naknade i 30 % porezno ...
...titelj autorske naknade iz članka 32. s...
...ka ostvarenja i naknade športa&s...
...ndash; autorske naknade i naknade za is...
...4. Isplatitelji naknade plaće, prema čl...
...ron;ena isplata naknade plaće odnosno m...
...iznos isplaćene naknade plaće odnosno o...
...se isplatitelji naknade plaće, za osigu...
...ćenog poreza na naknade za djelatnost o...
...neoporezivi dio naknade u visini: ...
...neoporezivi dio naknade iz stavka 3. ov...
..., 6. naknade za rad u svezi ...
..., 7. naknade za otkup sekund...
..., 8. naknade za prodane osob...

Stvoreno: 5/31/2011 12:01:28 PM

Pogodak 43:
Pronađeno u: Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici 2011
Neoporezive naknade, po...

Sadržaj: Neoporezive naknade,...
..., i to: 1. naknade prijevoznih tro...
...dataka, 2. naknade troškova...
...dataka, 3. naknade troškova...
...ijevoz, 4. naknade troškova...
...jevoza, 5. naknade za koriš...
...nevno, 19. naknade za odvojeni živ...
...inozemstvu jesu naknade za pokriće izda...
... ne smatraju se naknade iz stavka 2. to...
... ne smatraju se naknade iz stavka 2. ov...
... ne smatraju se naknade iz stavka 2. ov...
...nika (dnevnice, naknade prijevoznih tro...
...roškova, naknade korišten...
...vi iznos dnevne naknade za odvojeni živ...
...i. Iznos dnevne naknade za odvojeni živ...
... mjesečni iznos naknade za odvojeni živ...

Stvoreno: 5/31/2011 12:17:56 PM

Pogodak 44:
Pronađeno u: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja Narodne novine
Sadržaj: ...ja prodavatelju naknade za smanjenu vri...
...e se u mjerenje naknade prenesene u skl...
...o trošak naknade u skladu s MSFI...
...ima, u mjerenje naknade prenesene u skl...

Stvoreno: 6/4/2011 4:00:15 AM

Pogodak 45:
Pronađeno u: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe
Sadržaj: ...se i primanja i naknade izuzeti temelje...
...na te primanja, naknade i iznosi izuzet...
...jući primanja i naknade izuzeti temelje...
...u tog primanja, naknade ili iznosa izuz...
...o su primanja i naknade iz članka 2. ov...
...znos primanja i naknade iz stavka 5. ov...
... primanja i/ili naknade) ______...
...u se primanja i naknade ili iznosi izuz...
...ćuju primanja i naknade ili iznosi izuz...
...ga uzdržavanja, naknade štete na...
...e sposobnosti i naknade štete za...
...manja po osnovi naknade zbog tjelesnoga...
... te za tražbine naknade štete pr...
... ■ primanja i naknade izuzeti temelje...
...u tog primanja, naknade ili iznosa izuz...

Stvoreno: 6/14/2011 2:12:51 PM

Pogodak 46:
Pronađeno u: Zakon o posebnom porezu na kavu - Narodne novine br.: 31, 16.03.2011.
Sadržaj: ...naknadu ili bez naknade, te isporuka ka...

Stvoreno: 6/14/2011 2:17:07 PM

Pogodak 47:
Pronađeno u: Uputa - Evidencija pri korištenju prijevoznih sredstava
Sadržaj: ... radnicima i to naknade za koriš...
...nika (dnevnice, naknade prijevozni tro&...
...roškova, naknade korišten...
...ciju za obračun naknade za koriš...

Stvoreno: 6/15/2011 1:39:11 PM

Pogodak 48:
Pronađeno u: Promotivni materijal
Sadržaj: ..., a daju ga bez naknade, te da slijedom...
...a i daje ga bez naknade njegovim kupcim...
...jene usluge bez naknade i s osobnim pop...
...ogom tvrtke bez naknade kupcima bilo je...

Stvoreno: 6/16/2011 9:52:34 AM

Pogodak 49:
Pronađeno u: Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 87/08)
Sadržaj: ...eva, ili mu bez naknade omogućiti nepos...

Stvoreno: 6/16/2011 10:11:29 AM

Pogodak 50:
Pronađeno u: Pravilnik o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora NN 62/2011
Sadržaj: ...nate revizorske naknade, &ndash...

Stvoreno: 6/27/2011 12:38:36 PM

Pogodak 51:
Pronađeno u: Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti NN 1/2011
Sadržaj: ...ravo na novčane naknade: &ndash...
... b) Novčane naknade 1. Nakn...
...caron;i isplatu naknade plaće koja tere...
... (2) Isplatu naknade plaće iz stavka...
...i jedne trećine naknade, a ako uzdržava...
...ice pripadajuće naknade. Tako umanjena ...
...bustavljeni dio naknade plaće. ...
... za određivanje naknade plaće za vrijem...
...vica za obračun naknade plaće za vrijem...
...luži za obračun naknade plaće za sve vr...
... 1.2. Visina naknade plaće Č...
...caron;eg iznosa naknade plaće u skladu ...
...O nepriznavanju naknade plaće u smislu ...
...3. Ostvarivanje naknade za pogrebne tro...
...tjev za isplatu naknade plaće za bolova...
...tjev za isplatu naknade plaće dospijeva...
...rava na novčane naknade zastarijeva nak...

Stvoreno: 6/27/2011 4:54:41 PM

Pogodak 52:
Pronađeno u: Priznavanje pretporeza po ulaznim računima
Sadržaj: ...olažu njima bez naknade ili ih izuzimaj...

Stvoreno: 6/28/2011 3:42:57 AM

Pogodak 53:
Pronađeno u: Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine - od 1.5.2011 (NN 37/2011)
...obračuna plaće, naknade plaće ili otpre...

Sadržaj: ...obračuna plaće, naknade plaće ili otpre...

Stvoreno: 7/1/2011 2:20:13 PM

Pogodak 54:
Pronađeno u: Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2011. godini, Narodne novine broj: 98/2011, 29.08.2011.
Sadržaj: ...bveznici uplate naknade za koncesiju za...
...ici uplate iste naknade na temelju izda...
...bveznici uplate naknade za koncesiju za...
...ici uplate iste naknade na temelju izda...

Stvoreno: 9/30/2011 10:12:06 AM

Pogodak 55:
Pronađeno u: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Narodne novine broj: 99/2011, 31.08.2011.
Sadržaj: ...tava za naplatu naknade, 5) usk...
...tava za naplatu naknade ...
...tava za naplatu naknade 3 &ndas...
...tava za naplatu naknade 3 &ndas...
...tava za naplatu naknade 3 &ndas...
...tava za naplatu naknade ...
...tava za naplatu naknade ...
... 1- primanja i naknade po čl. 91. OZ ...
... 2- primanja i naknade po čl. 92. OZ ...
... 4-primanja i naknade po čl. 91. OZ i...
... 5-primanja i naknade po čl. 92. OZ i...
...og uzdržavanja, naknade štete na...
...e sposobnosti i naknade štete za...
...manja po osnovi naknade zbog tjelesnog ...
... 7. naknade za rad osuđenik...
... te za tražbine naknade štete pr...
... primanja i/ili naknade sukladno Pravil...
...ash; primanja i naknade po čl. 91. OZ ...
...onima (rodiljne naknade) ...

Stvoreno: 9/30/2011 10:15:16 AM

Pogodak 56:
Pronađeno u: Aktivne kamatne stope i naknade Hrvatske narodne banke
...kamatne stope i naknade Hrvatske narodn...

Sadržaj: ...kamatne stope i naknade HNB
Stvoreno: 9/30/2011 10:24:26 AM

Pogodak 57:
Pronađeno u: Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru - Narodne novine broj: 132/2011 18.11.2011.
Sadržaj: ..., pomoći, razne naknade, transferirana ...
..., pomoći, razne naknade, transferirana ...

Stvoreno: 11/22/2011 4:29:28 AM

Pogodak 58:
Pronađeno u: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit, Narodne novine broj: 137/2011 30.11.2011.
Sadržaj: ...te ili autorske naknade. Obvezni su izv...
...te ili autorske naknade platili porez p...
...te ili autorske naknade isplaćene. ...

Stvoreno: 12/9/2011 10:13:01 AM

Pogodak 59:
Pronađeno u: Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javni potreba u 2011. godini, Narodne novine broj: 137/2011 30.11.2011
Sadržaj: ...bveznici uplate naknade za koncesiju za...
...bveznici uplate naknade za zadržavanje ...
...bveznici uplate naknade za uređenje vod...

Stvoreno: 12/9/2011 10:19:15 AM

Pogodak 60:
Pronađeno u: Odluka o troškovima u postupcima mirenja, Narodne novine br.: 142, 09.12.2011.
Sadržaj: ...mirenja. Visina naknade za prijevoz utv...

Stvoreno: 12/28/2011 10:02:54 AM

Pogodak 61:
Pronađeno u: Prijava poreza na dobit za 2011. godinu
Sadržaj: ...koji su plaćali naknade inozemnim osoba...
...la i kamata, te naknade i pristojbe koj...
...u trošak naknade po ugovoru, tro...
...e zaposlenika i naknade osobama koje iz...

Stvoreno: 1/18/2012 3:14:49 AM

Pogodak 62:
Pronađeno u: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2011. godinu
Sadržaj: ...neoporezivi dio naknade u visini: ...
...neoporezivi dio naknade za umjetničko d...
...;   - naknade štete zb...
...;   - naknade i nagrade &scar...
...;   - naknade športa&s...
...odnosno novčane naknade u visini obitel...
...je odgovarajuće naknade toj organizacij...
...sti uz plaćanje naknade za to kori&scar...
... naknade športa&s...
...dijela autorske naknade za isporučeno u...
...vi dio autorske naknade za umjetničko d...
...dijela autorske naknade za umjetničko d...
...dijela autorske naknade za isporučeno u...
...vi dio autorske naknade za umjetničko d...
...jerice autorske naknade ostvarene po os...

Stvoreno: 1/18/2012 3:16:27 AM

Pogodak 63:
Pronađeno u: Izmjene i dopune Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima (Regos, R-Sm)
Sadržaj: ...latitelje plaće/naknade kada podnose po...

Stvoreno: 1/18/2012 3:28:50 AM

Pogodak 64:
Pronađeno u: Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za usluge javne objave godišnjih financijskih izvještaja i izdavanja dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja
Sadržaj: ... (3) Visina naknade iz stavka 1. ov...
... (2) Visina naknade iz članka 2. to...
... Iznos naknade u kunama (PDV u...
...ključen u iznos naknade) ...

Stvoreno: 1/26/2012 4:05:08 AM

Pogodak 65:
Pronađeno u: Godišnji financijski izvještaji - naknada za javnu objavu
Sadržaj: ... način obračuna naknade za uslugu javne...
...ron;enoj uplati naknade za uslugu javne...

Stvoreno: 1/26/2012 4:12:06 AM

Pogodak 66:
Pronađeno u: Uputa o oporezivanju isporuke vode sniženom stopom poreza na dodanu vrijednost
Sadržaj: ...a osobito vodne naknade, obvezu plaćanj...
...ine vode sadrže naknade koje ne podlije...
...nu vrijednost i naknade koje podliježu ...
...pominjemo da će naknade koje ne podlije...
...orezive, dok će naknade koje podliježu ...

Stvoreno: 2/27/2012 2:58:41 AM

Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
naknada putni troškovi amortizacija amortizacijske stope Obrasci R-Sm id i idd id 1 sudski registar poslovnih subjekata Sudski registar trgovačkih društava PDV Registar poslovnih subjekata Obrazac ID obrazac id1 knjiga popisa robe devizno poslovanje stope amortizacije Sudski registar RH službeni put naknade